Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení 2018/2019

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení, stanovení termínu konání přijímacího pohovoru, termín doručení vyplněné přihlášky, stanovení kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků

Podrobné informace ke stažení ZDE

Termíny – školní rok 2017/2018

26. 1.                           Uzavření klasifikace

29. 1.                           Pedagogická rada – 1. pololetí

31. 1.                           Třídní učitelé rozdají vysvědčení (výpisy) 7. vyučovací hodinu

1. 2.                             Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 6. vyučovací hodině) / Informace pro rodiče (14:00 až 15:00)

 

2. 2.                             Pololetní prázdniny

5. 2. až 11. 2.              Jarní prázdniny

17. 2. až 24. 2 .           LVK Albrechtice v JH

24. 2.                           Maturitní ples (KC Novodvorská)

28. 3.                           Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. vyučovací hodině)

29. 3. a 30. 3.              Velikonoční prázdniny

4. 4.                             Pedagogická rada – 3. čtvrtletí (od 15:00) / Informace pro rodiče (16:00 až 18:00)

5. 4.                             Goalballový turnaj o pohár ředitele školy / Výuka probíhá podle náhradního RH

10. 4.                           Písemná zkouška z nepovinných předmětů profilové části MZ

25. 4.                           Uzavření klasifikace – maturitní ročník / Pedagogická rada

27. 4.                           Třídní učitel rozdá maturitnímu ročníku vysvědčení 1. vyučovací hodinu

30. 4.                           Ředitelské volno pro žáky školy

Od 2. 5. do 15. 5.       Období pro DT a PP společné části MZ

15. 5.                           Nejpozdější termín zpřístupnění výsledků DT

21. 5. až 25. 5             Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky (4.r)

                                    Cykloturistický kurz 3. ročníky

2 týdny v období

od 21. 5. do 15. 6.      Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ (bude upřesněno)

28. a 29. 5.                  Ústní maturitní zkoušky (společná část maturitní zkoušky a profilová část maturitní zkoušky) a obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí (SČ)

25. 6.                           Nejpozdější termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 2018 / Uzavření klasifikace

26. 6.                           Pedagogická rada - 2. pololetí

29. 6.                           Třídní učitelé rozdají vysvědčení

2. 7. až 31. 8.              Hlavní prázdniny

3. 9.                             Začátek školního vyučování 2018/2019

Přihlásit se k odběru Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP RSS