Informace k pobytu žáků ve škole

 

V týdnu od 21. 9. 2020 se koná běžná prezenční výuka. Internát je též v provozu.


 

ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

 

OD 18. 9. 2020 jsou žáci a všichni zaměstnanci školy povinni nosit ROUŠKY (respirátory, ústenky, šátky, jiné ochranné prostředky dýchacích cest) VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY, tedy i ve třídách, odborných učebnách apod.

 

ŽÁCI A ZAMĚSNANCI JSOU NADÁLE POVINNI ŘÍDIT SE DOPORUČENÍM VYDANÝM HYGIENICKOU STANICÍ

1. Pravidelně používat dezinfekci rukou umístěnou

  • u vstupu na schodiště (vestibul školy a internátu)
  • na každém patře u prosklených dveří
  • v každé učebně (třídě)
  • na toaletách (dezinfekční mýdlo)

2. Po příchodu do učebny (třídy) si důkladně umýt ruce mýdlem

3. Pravidelně větrat učebny (třídy)

4. Při konzumaci potravin o přestávkách dodržovat bezpečné rozestupy (1,5 – 2 m)

5. Dodržovat základní hygienická pravidla (např. používání jednorázových kapesníků, bezdotykových osoušečů rukou nebo jednorázových utěrek aj.)

 

Ostatní opatření vydaná k 1. 9. 2020 zůstávají nadále v platnostike stažení zde.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – PODZIM 2020

Přípravný výbor v souladu s § 167, odst. 4 školského zákona a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady vydaným Radou HMP pod č. 0330 ze dne 22. 3. 2005 (a jeho doplněním z roku 2009) vyhlašuje volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a za pedagogické pracovníky školy.

Volby se uskuteční

ve čtvrtek 24. 9. 2020

v době od 9:40 do 10:00 h a od 13:30 do 14:00 h

v budově školy v učebně přírodních věd (3. patro)

Návrhy kandidátů za zletilé žákyinformace zde 

Návrhy kandidátů za rodiče nezletilých žákůinformace zde 

Nabídka ubytování v internátu školy

Nabízíme možnost ubytování v internátu školy. Internát je zařazen do 1. kategorie ubytovacích zařízení a je umístěn v areálu Hotelové školy Radlická.

Ubytování buňkového typu sestává ze dvou dvoulůžkových pokojů, společné předsíně a sociálního zařízení. V předsíni je k dispozici lednička a rychlovarná konvice. 

K vybavení internátu dále patří klubovna, posilovna, hudebna, internetová studovna, tři kuchyňky a cvičná standardně vybavená kuchyně. Samozřejmostí je internetové připojení.

 

Ubytování pro žaky školy se řídí vyhláškou č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a účelových zařízeních, v aktuálním znění.

Cena vyplývající z tohoto předpisu je 1.600,- Kč za měsíc.  Výše úplaty se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován.

 

V případě zájmu o ubytování v internátu je potřeba vyplnit přihlášku do internátu - ke stažení zde

Podrobné informace k ubytování - ke stažení zde

 

Dlouhodobé ubytování nabízíme žákům a studentům jiných středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Tato forma ubytování je možná vždy od neděle do pátku, o víkendech a prázdninách je internát uzavřen.

Cena je stanovena na 2.800,- Kč měsíčně.

 

Krátkodobé ubytování nabízíme skupinám i soukromým osobám.

Možnosti krátkodobého ubytování záleží na předchozí domluvě a počtu zájemců o ubytování.

Cena za ubytování je 300,- Kč za osobu na noc.

Tyfloslužby - termíny setkání 2020

Dovolujeme si Vás pozvat  na setkání pedagogických pracovníků (učitelé, AP a další zájemci) k otázkám vzdělávání žáků se zrakovým postižením v podmínkách integrace na běžných středních školách.

Semináře pořádáme v rámci našeho projektu "Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství" zdarma.

Termíny:
23. 9. 2020 - zrušeno z důvodu zhoršené epidemiologické situace
4. 11. 2020
9. 12. 2020

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer)

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) jmenována
Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email:  consultant@moore-czech.cz

Přihlásit se k odběru Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP RSS