Oznámení o konání doplňovacích voleb do školské rady

Volby do školské rady se konají dne 10. října 2018

Termín: od 7.45 do 8:00 a od 9:45 do 10:00 hodin

Místo konání voleb: budova GOA – 3. patro, učebna přírodních věd

 

Seznam kandidátů z řad studentů:

Zuzana Šochmanová

Ondřej Šnajdr

Za přípravný výbor děkují

 

Klára Eliášková, Miroslava Kučerová, Michal Řezka (pedagogové školy)

Eva Lesová a Aleš Pomezný (žáci 4. ročníků)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer)

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) jmenována
Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email: gdpr@bdo.cz 

Tyfloslužby - termíny setkání 2018

Setkání pedagogů 18. 4. 2018 
Konzultace v květnu od 14. 5. 2018

Konzultace v červnu od 20. 6. 2018
Setkání pedagogů 3. 10. 2018
Setkání pedagogů 14. 11. 2018

Čas: od 10 do 14 hodin.

Zaměstnání

Škola přijme aprobovaného učitele českého jazyka a literatury a anglického jazyka.

Nástup od počátku listopadu 2018.

Nabídky posílejte na reditel@goapraha.cz nebo antov@goapraha.cz.

Termíny – školní rok 2017/2018

Organizace 2. pololetí 2017/2018

 

2. 7. až 31. 8.               Hlavní prázdniny

 

3. 9.                               Začátek školního vyučování 2018/2019

Přihlásit se k odběru Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP RSS