Pozvánka na Den otevřených dveří

Gymnázium pro zrakově postižené
a Střední odborná škola pro zrakově postižené,
Praha 5, Radlická 115

 

srdečně zve všechny zájemce na

 

Den otevřených dveří

 

30. listopadu 2018
od 09:00 do 16:00

Tyfloslužby - termíny setkání 2018

Setkání pedagogů 18. 4. 2018 
Konzultace v květnu od 14. 5. 2018

Konzultace v červnu od 20. 6. 2018
Setkání pedagogů 3. 10. 2018
Setkání pedagogů 28. 11. 2018

Čas: od 10 do 14 hodin.

Organizace 1. pololetí 2018/2019

 

3. 9.                 Zahájení školního vyučování od 8:00 h

10. až 14. 9.         Odborná praxe žáků A4

17. 9. až 27. 9.      Odborná praxe žáků S4

18. 9. až 21. 9.      Adaptační kurz pro 1. ročníky

27. 9.                TU předají řediteli školy žádosti o uvolnění z TV

28. 9.                Státní svátek

26. 10.               Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. h)

29. a 30. 10.         Podzimní prázdniny

1. 11.                Soutěž v psaní na klávesnici

14. 11.               Pedagogická rada 1. čtvrtletí od 15:00 h

                      Informace pro rodiče (16:00 až 18:00)

22. 11 až 24. 11.     Účast na výstavě Schola Pragensis

30. 11.               Den otevřených dveří (09:00 – 16:00 h)

                      Mimořádný program pro žáky v době dopolední výuky

1. 12.                Nejpozdější termín odevzdání přihlášky k MZ v jarním zkušebním období 2019

20. 12.               Vánoční dílny

21. 12.               Vánoční představení žáků školy

22. 12. až 2. 1.      Vánoční prázdniny

14. 1.                Den otevřených dveří (14:00 až 18:00)

29. 1.                Uzavření klasifikace 1. pololetí

30. 1.                Pedagogická rada 1. pololetí od 15:00 h

31. 1.                Třídní učitelé rozdají žákům výpisy z vysvědčení 6. hodinu

1. 2.                 Pololetní prázdniny

Oznámení o výsledcích doplňovacích voleb do školské rady

V Praze 10. října 2018

Dne 10. října 2018 proběhly volby do školské rady. Nově zvoleným členem Školské rady Gymnázia pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově postižené je:   

Ondřej Šnajdr (žák 3. ročníku gymnázia)

Všem zúčastněným voličům děkuje za aktivní účast přípravný výbor:

 

Klára Eliášková, Michal Řezka, Miroslava Kučerová,

Eva Lesová, Aleš Pomezný

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer)

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) jmenována
Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email: gdpr@bdo.cz 

Přihlásit se k odběru Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP RSS