Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2019 – maturitní obory vzdělání

V Praze 28. dubna 2019

Č. j. GOA/301/An/2019

 

 

Přijatí

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

test M

Počet bodů

test ČJL

109

112

Přijat

16

47

49

104

108

Přijat

18

42

48

093

107

Přijat

19

47

41

064

102

Přijat

20

39

43

097

102

Přijat

19

40

43

058

101

Přijat

20

37

44

079

90

Přijat

13

43

34

126

83

Přijat

14

39

30

067

81

Přijat

19

30

32

101

74

Přijat

13

32

29

108

59

Přijat

9

17

33

089

46

Přijat

13

8

25

072

43

Přijat

10

11

22

083

42

Přijat

0

5

37

 

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

test M

Počet bodů

test ČJL

103

108

Přijat

18

42

48

066

107

Přijat

17

47

43

092

107

Přijat

19

47

41

078

90

Přijat

13

43

34

080

83

Přijat

17

25

41

068

81

Přijat

19

30

32

074

79

Přijat

9

33

37

102

74

Přijat

13

32

29

071

63

Přijat

9

17

37

056

54

Přijat

15

15

24

110

54

Přijat

10

22

22

084

42

Přijat

0

5

37

081

41

Přijat

12

8

21

085

38

Přijat

12

11

15

129

25

Přijat

4

6

15

 

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

test M

Počet bodů

test ČJL

075

79

Přijat

9

33

37

070

63

Přijat

9

17

37

057

55

Přijat

11

13

41

055

54

Přijat

15

15

24

120

51

Přijat

2

14

35

069

47

Přijat

13

4

30

090

46

Přijat

13

8

25

073

43

Přijat

10

11

22

133

38

Přijat

6

18

14

124

27

Přijat

9

3

15

130

25

Přijat

4

6

15

125

8

Přijat

0

2

6

106

6

Přijat

0

0

6

 

Upozornění

Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

 

Nepřijatí

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

test M

Počet bodů

test ČJL

107

8

Nepřijat

8

Nekonal

Nekonal

 

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

test M

Počet bodů

test ČJL

134

4

Nepřijat

4

Nekonal

Nekonal

 

V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Haňovou (235521214, hanova@goapraha.cz) nebo pana Antova (235521216, antov@goapraha.cz).

 

PhDr. Ivan Antov, v.r.

ředitel školy

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2019/2020 - Obchodní škola

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2019 – nematuritní obor vzdělání

 

V Praze 24. dubna 2019

Č. j. GOA/287/An/2019

 

Přijatí

 

Obor vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

přijímací pohovor

062

51,6

Přijat

14

37,6

091

33

Přijat

11

22

123

43

Přijat

9

34

 

Upozornění

 

Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

Nepřijatí

 

Obor vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

přijímací

pohovor

063

20

Nepřijat

20

0

065

7,8

Nepřijat

0

7,8

 

 

V souladu s kritérii pro 1. kolo přijímacího řízení uchazeč, který získal méně než 12 bodů v přijímacím pohovoru, neuspěl a není přijat.

 

V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Haňovou (235521214, hanova@goapraha.cz) nebo pana Antova (235521216, antov@goapraha.cz).

 

 

 

PhDr. Ivan Antov, v. r.

ředitel školy

Tyfloslužby - termíny setkání 2019

Dovolujeme si Vás pozvat v roce 2019 na setkání pedagogických pracovníků (učitelé, AP a další zájemci) k otázkám vzdělávání žáků se zrakovým postižením v podmínkách integrace na běžných středních školách.

Semináře pořádáme v rámci našeho projektu "Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství" zdarma.

Termíny:
3. - 14. 6. 2019 - Individuální a skupinové konzultace
2. 10. 2019 - Setkání pedagogických pracovníků

27. 11. 2019 - Setkání pedagogických pracovníků

 

Organizace 2. pololetí 2018/2019

1. 2.                          Pololetní prázdniny

11. 2. až 17. 2.         Jarní prázdniny

23. 2. až 2. 3.           LVK v Janských Lázních

                                 Výuka probíhá podle upraveného RH

2. 3.                          Maturitní ples (KC Novodvorská) od 19 hodin

28. 3.                        Goalballový turnaj o pohár ředitele školy

                                 Výuka probíhá podle náhradního RH

3. 4.                          Pedagogická rada – 3. čtvrtletí (od 15:00)

                                 Informace pro rodiče (16:00 až 18:00)

10. a 11. 4.               Písemné práce z ČJL a AJ – společná část maturitní zkoušky

12. 4                         Jednotná přijímací zkouška – 1. termín

                                 Termín odevzdání maturitních prací S4

15. 4.                        Jednotná přijímací zkouška – 2. termín

17. 4.                        Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. vyučovací hodině)

18. 4.                        Velikonoční prázdniny

23. 4.                        Písemná zkouška z ČJL profilové části MZ

                                 Písemná zkouška z účetnictví profilové části MZ

24. a 25. 4.               Praktická zkouška A4 profilové části MZ

26. 4.                        Uzavření klasifikace žáků 4. ročníku (do 13:30)

29. 4.                        Pedagogická rada 4. ročníky

30. 4.                        Třídní učitelé rozdají vysvědčení 1. vyučovací hodinu

2. 5. až 3. 5.              DT společné části MZ

3. 5.                           Ředitelské volno

9. a 10. 5.                  Ředitelské volno

20. 5. až 24. 5.          Cykloturistický kurz 3. ročníky

                                  Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky

27. 5. až 7. 6.            Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ

27. 5. až 29. 5.          Ústní maturitní zkoušky (společná část maturitní zkoušky a profilová část maturitní zkoušky) a obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní                                         komisí

25. 6.                         Uzavření klasifikace (do 13:30)

                                  Termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 2019

26. 6.                          Pedagogická rada - 2. pololetí

28. 6.                         Třídní učitelé rozdají vysvědčení

1. 7. až 31. 8.            Hlavní prázdniny

2. 9.                           Začátek školního vyučování 2019/2020

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer)

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) jmenována
Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email: gdpr@bdo.cz 

Přihlásit se k odběru Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP RSS