Jste zde

Informace o povinném subjektu

1. Název

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, 110 00

Založena zřizovací listinou jako příspěvková organizace

Střední škola pro zrakově postižené a internát školy poskytující střední vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami včetně možnosti ubytování

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy

Střední škola a internát jsou součástí výchovně vzdělávací soustavy a jsou zařazeny do sítě škol a školských zařízení ČR

3. Organizační struktura

Střední škola

Internát

Organizační schéma

4. Kontaktní spojení

goa@goapraha.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Radlická 591/115

Praha 5

158 00

 

ID datové stránky   zrbys8s

4.2 Adresa školy pro osobní návštěvu

Radlická 591/115

Praha 5

4.3 Úřední hodiny

Pondělí – pátek

08 – 14

(o prázdninách 08 - 12)

4.4 Telefonní čísla

ředitelna:             +420 235 521 216
zástupce ředitele  +420 235 316 255
kancelář:             +420 235 521 214
internát:              +420 251 610 892 

4.5 Číslo faxu

Škola nemá fax

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.goapraha.cz

4.7 Adresa internetové podatelny

goa@goapraha.cz 

4.8 Další elektronické adresy

eliaskova@goapraha.cz; wagnerova@goapraha.cz

5. Případné platby lze poukázat

č. účtu 101307060/0300,  Československá obchodní banka, a.s.

6. 

61386901

 

IZO110011066 Střední škola

IZO110011074 Internát

RED_IZO 600171418

 

KKOV 79-41-K/41 Gymnázium

KKOV 63-41-M/02 Obchodní akademie

KKOV 63-51-J/01 Obchodní škola

KKOV 75-41-M/01 Sociální činnost

7. DIČ

CZ61386901

8. Dokumenty

-

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Dokumenty ke stažení

 

8.2 Rozpočet

Aktuální údaje budou poskytnuty na vyžádání na goa@goapraha.cz

Informace o předchozích letech naleznete ve výročních zprávách na Dokumenty ke stažení

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace zasílejte na goa@goapraha.cz  nebo eliaskova@goapraha.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna školy je v místnosti sociální pracovnice.

Poštou na adresu školy (adresovat řediteli školy). Elektronicky na goa@goapraha.cz

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat ředitelce školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku.

Správní řád

12. 

Formuláře

Formuláře MŠMT

Uvolnění z TV

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adresách

goa@goapraha.cz; eliaskova@goapraha.cz; wagnerova@goapraha.cz;

Lhůty pro řešení jsou ve  správním řádu.

Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy. 

14. Předpisy

-

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušné vyhlášky

zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

zákon 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník

zákon 500/2004 Sb., správní řád

14.2 Vydané právní předpisy

Dokumenty ke stažení

Školní řád

Vnitřní řád internátu

 

15. Úhrady za poskytování informací

-

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

-

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

-

16. Licenční smlouvy

-

16.1 Vzory licenčních smluv

-

16.2 Výhradní licence

-

17. Výroční zpráva

Dokumenty ke stažení

18. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer)

Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email:  consultant@moore-czech.cz