Jste zde

Poděkování našim sponzorům

Vyjadřujeme co nejsrdečněji vděčnost následujícím sponzorům, kteří věnovali finanční prostředky pro krytí některých potřeb našich studentů

 

 

Červen 2020  

 

Kaufland

Poděkování za věcný dar – nábytek k zlepšení vybavenosti internátu školy (psací stoly a boxy pro uložení pomůcek, skříně).

Duben 2020  

 

Nadační fond Leontýnka

Nadační příspěvek ve výši Kč 18.000,- na notebook pro žáka se zrakovým postižením.

Únor 2020  

 

Nadační fond Českého rozhlasu - Sbírka Světluška .

Peněžitý dar ve výši 100.000,-- Kč na revitalizaci cvičné kuchyně pro výuku odborných předmětů a nácvik sebeobsluhy žáků se zrakovým postižením.

Červen 2018  

 

Nadační fond Cesta ke vzdělání

Peněžitý dar ve výši Kč 10.000,- na realizaci Na tandemech v pohodě

Květen 2018  

 

Pan Ing. Vlastimil Pecho

Peněžitý dar ve výši Kč 1.500,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Duben 2018  

 

Pan Ivo Rek

Peněžitý dar ve výši Kč 10.000,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Prosinec 2017  

 

Paní Mgr. Ing. Alena Nekolová

Peněžitý dar ve výši Kč 10.000,- na realizaci společného projektu s Centrem IRIS, na němž budou participovat žáci školy a slovinští žáci

Prosinec 2017  

 

Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši Kč 30.000,- na pokrytí nákladů žáků školy účastnících se lyžařského výcvikového kurzu 2018, který pořádá škola

 

Listopad 2017  

 

Pan Ing. Vlastimil Pecho

Peněžitý dar ve výši Kč 1.500,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Srpen 2017  

 

Řízení letového provozu České republiky, s. p.

Peněžitý dar ve výši Kč 70.000,- na zakoupení kamerové lupy ClearView C HD

Srpen 2017  

 

Nadační fond Leontýnka

Nadační příspěvek ve výši Kč 14.000,- na realizaci projektu Brána angličtiny otevřená – The Door of English Unlocked

Květen 2017  

 

Nadační fond Cesta ke vzdělání

Peněžitý dar ve výši Kč 14.000,- na realizaci projektu Brána angličtiny otevřená – The Door of English Unlocked

Prosinec 2016  

 

Veskom, spol. s r. o. (výtěžek z koncertu skupiny FKK)

Peněžitý dar ve výši Kč 13.000,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Září 2016  

 

Pan Ing. Vlastimil Pecho

Peněžitý dar veš výši Kč 1.500,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Září 2016  

 

Nadace Leontinka

Nadační příspěvek ve výši Kč 6.500,- na částečnou úhradu projektu školy Mezinárodní sportovní hry pro zrakově postiženou mládež Praha 2016

Září 2016  

 

Nadace Leontinka

Nadační příspěvek ve výši Kč 3.682,- na realizaci projektu Projektový týden v Praze (bilaterální projekt s partnerskou školou v Lublani – setkání žáků)

Červen 2016  

 

Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši Kč 29.310,- na projekt školy Mezinárodní sportovní hry pro zrakově postiženou mládež Praha 2016

Květen 2016  

 

Nadační fond Cesta ke vzdělání

Peněžitý dar ve výši Kč 10.000,- na realizaci projektu Projektový týden v Praze (bilaterální projekt s partnerskou školou v Lublani – setkání žáků)


Květen 2015  

 

Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši Kč 20.000,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy ve prospěch žáků školy.

 


Duben 2015  

 

Nadační fond Cesta ke vzdělání

Peněžitý dar ve výši Kč 7.000,- na realizaci projektu Janua linguarum reserata.

 


Duben 2015  

 

Nadační fond Cesta ke vzdělání

Peněžitý dar ve výši Kč 20.000,- na realizaci projektu Projektový týden ve Slovinsku.

 


Duben 2015  

 

Pracovníci Accenture Services, s. r. o.

Peněžitý dar ve výši Kč 6.250,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy ve prospěch žáků školy.

 


Červen 2014  

 

Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši Kč 16.000,- na nákup názorné učební pomůcky/pomůcek (modelu/ů) pro výuku biologie

 


Červen 2014  

 

Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši Kč 10.000,- pro potřeby výtvarné dílny školy a na realizaci projektů školy ve prospěch žáků školy.

 


Květen 2014  

 

Pracovníci Accenture Services, s. r. o.

Peněžitý dar ve výši Kč 5.775,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy.

 


Únor 2014  

 

Nadace Leontinka

10 kusů reflexních bezpečnostních vest pro nevidomé a průvodce v hodnotě Kč 3.000,-

 


Červen 2013  

 

Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši Kč 43.320,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

 


Duben 2013  

 

Pan Ivo Rek

Peněžitý dar veš výši Kč 2.000,- pro potřeby sportovních akcí pořádaných či spolupořádaných školou

 


Listopad 2012  

 

Paní Šárka Peštová a pan Robert Dlabal

Model Funkce lidského těla v hodnotě Kč 19.586,-

 


Září 2012  

 

Dárce si nepřál zveřejnit své jméno

Peněžitý dar ve výši Kč 4.000,- pro potřeby goalballu

 


Červen 2012  

 

Nadační fond Českého rozhlasu

Věcný dar 2 westernové kytary v hodnotě Kč 10.000,-

 


Listopad 2011  

 

Dárce si nepřál zveřejnit své jméno

Peněžitý dar ve výši Kč 10.000,- pro potřeby žáků školy

 


Červen 2011  

 

LIONS CLUB PRAHA PRVNÍ

Peněžitý dar ve výši Kč 22.000,- pro potřeby žáků školy a sportovní potřeby školy

 


Červen 2011  

 

Český svaz zrakově postižených sportovců, o. s.

Peněžitý dar ve výši Kč 30.000,- na uspořádání Mezinárodních sportovních her pro zrakově postiženou mládež

 


Červen 2011  
Březen 2011  
Únor 2011  

Nadační fond Českého rozhlasu&

Nadační příspěvek výši Kč 40.000,- ,- na realizaci projektu Mezinárodní sportovní hry pro zrakově postiženou mládež Praha 2011

; ; ;


Nadace Charty 77 - Fond RWE Transgas

Dar ve výši Kč 78.000,- ,- na uspořádání Mezinárodních sportovních her pro zrakově postiženou mládež

;  

;


; ; ; ; ;


 

Nadační fond Veolia

Peněžitý dar ve výši Kč 22.000,- na realizaci a rozvoj sociálních projektů školy

 

;


;

Pražská plynárenská, a. s.

Peněžitý dar ve výši Kč 50.000,- na uspořádání Mezinárodních sportovních her pro zrakově postiženou mládež

;  


;
Říjen 2010  

 

Dárce si nepřál zveřejnit své jméno

Peněžitý dar ve výši Kč 3.000,- na organizaci Mezinárodních sportovních her pro zrakově postiženou mládež

 


;

Květen 2010  

 

LION´S CLUB PRAHA PRVNÍ

peněžitý dar ve výši Kč 13.470,- pro potřeby žáků školy

;

Květen 2010  

LION´S CLUB PRAHA PRVNÍ

peněžitý dar ve výši Kč 17.447,- pro potřeby žáků školy

;  


;


 

LION´S CLUB PRAHA PRVNÍ

18 souprav sportovních dresů pro žáky školy v hodnotě Kč 12.852,-

;  


;

Prosinec 2009  

;Nadace Českého rozhlasu

;

příspěvek ze sbírky Světluška ve výši Kč 25.000,- na projekt <em>Slyším, hraji, zdokonaluji se v orientaci </em> na zakoupení nového stolu pro showdown

 


Říjen 2009     žáci Základní školy Uhelný trh - zaměření na matematiku a informatiku, Uhelný trh 4, Praha 1,

Peněžitý dar Kč 5.700,- výtěžek sbírky žáků ZŠ na nákup pomůcek pro žáky naší školyLION´S CLUB

; Peněžitý dar ve výši Kč 2.000,- pro potřeby žáků školyLION´S CLUB PRAHA PRVNÍ

Peněžitý dar ve výši Kč 5.000,- pro potřeby žáků školy


Prosinec 2008  

Logo Balance

Balance, Rooseveltova 31/764, 160 00 Praha 6

Peněžní dar ve výši Kč 10.000 jako příspěvek jednotlivým žákům na pobyt na lyžařském výcvikovém kurzu a nákup lyžařského vybavení pro žákyLION´S CLUB PRAHA PRVNÍ

Spřažený bicykl Duplex pro potřeby žáků školy.Nadace LEONTINKA, Radlická 714/113, 158 00 Praha 5

Nadační příspěvek 58.000,- na realizaci projektu Na tandemu za sebou (zakoupení tandemového kola a provozní náklady související s pořádáním turistického kurzu a cyklokurzu


Červen 2008     LION´S CLUB PRAHA PRVNÍ
<>br> Peněžitý dar ve výši Kč 19.310,- pro potřeby žáků školy</td> </tr> </tbody> </table> <hr /> <table border=" />
Březen 2008     L’OCCITANE Central Europe, s.r.o., Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8 – Karlín

Peněžní dar ve výši Kč 2.500,- vybraný v aukci květinových dekorací vytvořených studenty na společenské akci Vůně ve tmě


 Listopad 2007                           dárce si nepřál zveřejnit své jméno - peněžitý dar 50.000,- Kč pro potřeby žáků školy

 


peněžní dar ve výši Kč 30.000 jako příspěvek jednotlivým žákům na pobyt na lyžařském výcvikovém kurzu a nákup lyžařského vybavení pro žáky

 Říjen 2007

 


 


LION´S CLUB PRAHA PRVNÍ -peněžitý dar ve výši Kč 10.000,- pro potřeby žáků školy

 


 


LION´S CLUB PRAHA PRVNÍ -peněžitý dar ve výši Kč 11.650,- pro potřeby žáků školy

 


 

 Březen 2007 Logo konta bariery

Nadace Charty 77,Konto Bariéry,Melantrichova 5,110 00 Praha 1

20.000,00 Kč na částečnou úhradu nákladů na ubytování v internátu a
stravování nevidomé žákyně školy na období 1 roku

 


Logo IBM


IBM Česká republika, spol. s r. o., V Parku 4/2294, Praha 4

věcný dar 5 kusů nových notebooků Lenovo C 100 v ceně 116.144,- Kč a 5 kusů ThinkPlus Lenovo Spac v ceně 20.111,- Kč pro potřeby zrakově postižených žáků školy

 


Logo Zš Uhelný trh


žáci Základní školy Uhelný trh - zaměření na matematiku a informatiku, Uhelný trh 4, Praha 1, 4.850,- Kč - výtěžek sbírky žáků ZŠ na nákup pomůcek pro žáky naší školy

 


 

 Září 2006    Paní Marie Matějů - peněžitý dar ve výši 10.000, - Kč pro potřeby žáků školy

 


 

 Srpen 2006 Logo HP  Společnost Hewlet-Packard s.r.o.- dar ve výši 5.000,- Kč k náhradě kompenzační pomůcky pro těžce zrakově postiženého

 


<table border=" /> Květen 2006    LION´S CLUB PRAHA PRVNÍ - výtěžek kulturní akce spojené s dražbou uměleckých předmětů ve výši Kč 12.000,- pro potřeby žáků školy


Logo Oldstars.wz.cz


Divadelní představení skupiny v Jindřišské věži - výtěžek ve výši 1,500 Kč pro potřeby žáků školy