Jste zde

Termíny – školní rok 2017/2018

4. 9.                             Zahájení školního vyučování

4. až 6. 9.                    Písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky

11. 9.                           Ústní zkoušky profilové a společné části maturitní zkoušky, obhajoba maturitní práce před zkušební komisí

11. 9. až 22. 9.            Odborná praxe žáků S4

12. 9. až 15. 9.            Adaptační kurz pro 1. ročníky

16. 9. až 22. 9.            Poznávací zájezd do Anglie

28. 9.                           Státní svátek

29. 9.                           Ředitelské volno pro žáky školy

25. 10.                         Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. vyučovací hodině)

26. a 27. 10.                Podzimní prázdniny

2. 11.                           Soutěž v psaní na klávesnici

15. 11.                         Pedagogická rada – 1. čtvrtletí (od 15:00) / Informace pro rodiče (16:00 až 18:00)

17. 11.                         Státní svátek

1. 12.                           Den otevřených dveří (09:00 – 16:00) / Nejpozdější termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2018

13. 12.                         Pedagogická rada

21. 12.                         Vánoční dílny školy

22. 12.                         Vánoční představení žáků školy

23. 12. až 2. 1.            Vánoční prázdniny (vyučování začne ve středu 3. 1. 2018)

15. 1.                           Den otevřených dveří (14:00 až 18:00)

26. 1.                           Uzavření klasifikace

29. 1.                           Pedagogická rada – 1. pololetí

31. 1.                           Třídní učitelé rozdají vysvědčení (výpisy) 7. vyučovací hodinu

1. 2.                             Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 6. vyučovací hodině) / Informace pro rodiče (14:00 až 15:00)

 

2. 2.                             Pololetní prázdniny

5. 2. až 11. 2.              Jarní prázdniny

17. 2. až 24. 2 .           LVK Albrechtice v JH

24. 2.                           Maturitní ples (KC Novodvorská)

28. 3.                           Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. vyučovací hodině)

29. 3. a 30. 3.              Velikonoční prázdniny

4. 4.                             Pedagogická rada – 3. čtvrtletí (od 15:00) / Informace pro rodiče (16:00 až 18:00)

5. 4.                             Goalballový turnaj o pohár ředitele školy / Výuka probíhá podle náhradního RH

10. 4.                           Písemná zkouška z nepovinných předmětů profilové části MZ

25. 4.                           Uzavření klasifikace – maturitní ročník / Pedagogická rada

27. 4.                           Třídní učitel rozdá maturitnímu ročníku vysvědčení 1. vyučovací hodinu

30. 4.                           Ředitelské volno pro žáky školy

Od 2. 5. do 15. 5.       Období pro DT a PP společné části MZ

15. 5.                           Nejpozdější termín zpřístupnění výsledků DT

21. 5. až 25. 5             Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky (4.r)

                                    Cykloturistický kurz 3. ročníky

2 týdny v období

od 21. 5. do 15. 6.      Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ (bude upřesněno)

28. a 29. 5.                  Ústní maturitní zkoušky (společná část maturitní zkoušky a profilová část maturitní zkoušky) a obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí (SČ)

25. 6.                           Nejpozdější termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 2018 / Uzavření klasifikace

26. 6.                           Pedagogická rada - 2. pololetí

29. 6.                           Třídní učitelé rozdají vysvědčení

2. 7. až 31. 8.              Hlavní prázdniny

3. 9.                             Začátek školního vyučování 2018/2019