Jste zde

Oznámení o výsledcích doplňovacích voleb do školské rady

V Praze 10. října 2018

 

Dne 10. října 2018 proběhly volby do školské rady. Nově zvoleným členem Školské rady Gymnázia pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově postižené je:   

Ondřej Šnajdr (žák 3. ročníku gymnázia)

Všem zúčastněným voličům děkuje za aktivní účast přípravný výbor:

 

Klára Eliášková, Michal Řezka, Miroslava Kučerová,

Eva Lesová, Aleš Pomezný