Jste zde

Aktuální informace

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ŠKOLY

 

v době od 9:00 do 13:00 je možno volat na tel. linky uvedené v kontaktech na webu školy


INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ

26. 8. 2020 od 16:00 hodin v budově školy


INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM A PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Každý uchazeč (respektive zákonný zástupce uchazeče) musí před vstupem do budovy školy předložit podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Bez tohoto prohlášení nebude uchazeč do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Prohlášení je možné stáhnout na stránkách školy (zletilý uchazeč, nezletilý uchazeč) nebo jej vyplnit před školou, kde bude rovněž k dispozici.


Kontakty na krajské hygienické stanice:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_4122_1.html