Jste zde

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2020/2021 do vzdělávacích oborů Obchodní akademie a Sociální činnost

Obchodní akademie

Na základě posouzení prospěchových kritérií a přijímacího pohovoru konaného 3. 7. 2020 ředitelka Gymnázia pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově postižené, Praha 5 vyhlašuje následující výsledky 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia oboru vzdělání 63-41M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2020/2021:

Reg. číslo uchazeče Body průměr Body pohovor Body celkem Výsledek
378 12 14 26 přijat/a
327 12 15 27 přijat/a
340 17 N 17 nekonal/a PŘ
380 18 30 48 přijat/a
326 0 36 36 přijat/a
328 9 30 39 přijat/a
373 16 30 46 přijat/a
325 10 35 45 přijat/a
332 11 21 32 přijat/a

 

Sociální činnost

Na základě posouzení prospěchových kritérií a přijímacího pohovoru konaného 3. 7. 2020 ředitelka Gymnázia pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově postižené, Praha 5 vyhlašuje následující výsledky 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia oboru vzdělání 75-41M/01 Sociální činnost pro školní rok 2020/2021:

Reg. číslo uchazeče Body průměr Body pohovor Body celkem Výsledek
381 18 30 48 přijat/a