Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP http://www.goapraha.cz cs Oznámení o konání doplňovacích voleb do školské rady http://www.goapraha.cz/node/61 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p> </p> <p>Volby do školské rady se konají dne <strong><u>10. října 2018 </u></strong></p> <p>Termín:<strong> <u>od 7.45 do 8:00 a od 9:45 do 10:00 hodin</u></strong></p> <p>Místo konání voleb: <strong><u>budova GOA – 3. patro, učebna přírodních věd</u></strong></p> <p> </p> <p>Seznam kandidátů z řad studentů:</p> <p><strong>Zuzana Šochmanová</strong></p> <p><strong>Ondřej Šnajdr</strong></p> <p>Za přípravný výbor děkují</p> <p> </p> <p>Klára Eliášková, Miroslava Kučerová, Michal Řezka (pedagogové školy)</p> <p>Eva Lesová a Aleš Pomezný (žáci 4. ročníků)</p> <p> </p> </div></div></div> Thu, 06 Sep 2018 13:05:09 +0000 admin 61 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/61#comments Zaměstnání http://www.goapraha.cz/node/60 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><strong>Škola přijme aprobovaného učitele českého jazyka a literatury a anglického jazyka. </strong></p> <p><strong>Nástup od počátku listopadu 2018. </strong></p> <p><strong>Nabídky posílejte na <a href="mailto:reditel@goapraha.cz" target="_blank">reditel@goapraha.cz</a> nebo <a href="mailto:antov@goapraha.cz" target="_blank">antov@goapraha.cz</a>.</strong></p> </div></div></div> Wed, 25 Jul 2018 20:03:14 +0000 admin 60 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/60#comments Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer) http://www.goapraha.cz/node/50 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) jmenována<br /> Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email: <a href="mailto:gdpr@bdo.cz" target="_blank">gdpr@bdo.cz</a> </p> </div></div></div> Mon, 11 Jun 2018 11:05:05 +0000 admin 50 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/50#comments Termíny – školní rok 2017/2018 http://www.goapraha.cz/node/42 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><strong>Organizace 2. pololetí 2017/2018</strong></p> <p><strong>2. 7. až 31. 8.               </strong><strong>Hlavní prázdniny</strong></p> <p> </p> <p><strong>3. 9.                               </strong><strong>Začátek školního vyučování 2018/2019</strong></p> </div></div></div> Fri, 20 Oct 2017 15:00:59 +0000 admin 42 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/42#comments Tyfloslužby - termíny setkání 2018 http://www.goapraha.cz/node/33 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Dovolujeme si Vás pozvat v roce 2018 na <span style="color:#0000CD"><strong>setkání pedagogických pracovníků</strong></span> (učitelé, AP a další zájemci) <span style="color:#0000CD"><strong>k otázkám vzdělávání žáků se zrakovým postižením</strong></span> v podmínkách integrace na běžných středních školách.</p> <p>Semináře pořádáme v rámci našeho projektu "Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství" zdarma.</p> <p>Na setkání Vám budou k dispozici speciální pedagogové, kteří vyučují jednotlivé předměty.</p> <p><strong>Program:</strong><br /> a) konzultace k výuce jednotlivých předmětů s možností hospitace ve výuce<br /> b) kulatý stůl k problematice edukace žáků se ZP včetně sdílení poznatků s dosavadním průběhem integrace Vašich žáků se ZP<br /> c) informace k realizaci maturitních zkoušek žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek<br /> d) semináře k výuce jednotlivých předmětů (v případě více zájemců o předmět)<br /><strong>Program bude upřesněn podle přihlášených účastníků.</strong></p> <p><strong>V případě zájmu pište na <a href="mailto:balejova@goapraha.cz">balejova@goapraha.cz</a>. Uveďte prosím jméno, školu a oblast Vašeho zájmu.</strong></p> <p><strong>Termíny: </strong><br /><s>Setkání pedagogů 18. 4. 2018 <br /> Konzultace v květnu od 14. 5. 2018</s><br /><s>Konzultace v červnu od 20. 6. 2018</s><br /><span style="color:#0000CD"><strong>Setkání pedagogů 3. 10. 2018<br /> Setkání pedagogů 14. 11. 2018</strong></span></p> <p> <strong>Čas:</strong> <span style="color:#0000CD"><strong>od 10 do 14 hodin</strong>.</span></p> <p><strong>Místo konání:</strong> Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Radlická 591/115, Praha 5 (škola sídlí v areálu Hotelové školy hlavního města Prahy, schematické zobrazení cesty od stanice metra trasy B Nové Butovice)</p> <p><strong>Občerstvení </strong>bude zajištěno po celý den (káva, čaj, voda, sušenky, studený oběd).</p> <p>Těšíme se na Vás !</p> <p>Ing. Lenka Balejová,<br /> zástupce ředitele školy<br /> Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP<br /> Radlická 115, Praha 5<br /><a href="mailto:balejova@goapraha.cz">balejova@goapraha.cz</a><br /> 235 316 255</p> </div></div></div> Mon, 24 Apr 2017 12:53:22 +0000 admin 33 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/33#comments Informace o studiu http://www.goapraha.cz/node/2 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Nabízíme studium v oborech vzdělání:</p> <ul><li><strong><a href="/?q=node/36"><strong>79-41-K/41 Gymnázium</strong></a></strong></li> <li><a href="?q=node/5"><strong>63-41-M/02 Obchodní akademie</strong></a></li> <li><a href="?q=node/4"><strong>75-41-M/01 Sociální činnost</strong></a></li> <li><a href="?q=node/6"><strong>63-51-J/01 Obchodní škola</strong></a></li> </ul><p> </p> <ul><li>zřizovatelem školy je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2.</li> <li>přestup mezi jednotlivými obory vzdělání možný</li> <li>počítačové učebny s internetem; počítače s běžným displejem, s hmatovým výstupem, s hlasovým výstupem - vybavení na evropské úrovni</li> <li>moderně vybavená cvičná kancelář</li> <li>učebna přírodních věd a zeměpisu</li> <li>plně kvalifikovaný pedagogický sbor</li> <li>individuální přístup ke studentům</li> <li>učebnice poskytovány zdarma</li> <li> internát první kategorie, dvoulůžkové pokoje</li> <li>jídelna ve školním areálu</li> <li>úspěšnost přijetí na VŠ srovnatelná s běžnými SŠ</li> </ul><p> </p> <p>Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Karlovy univerzity -<a href="http://www.pedf.cuni.cz"> </a><a href="http://www.pedf.cuni.cz">http://www.pedf.cuni.cz</a></p> </div></div></div> Sun, 18 Sep 2016 10:55:14 +0000 admin 2 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/2#comments