Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP http://www.goapraha.cz cs Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení 2018/2019 http://www.goapraha.cz/node/45 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><strong>Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení, stanovení termínu konání přijímacího pohovoru, termín doručení vyplněné přihlášky, stanovení kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků</strong></p> <p>Podrobné informace ke stažení <a href="/files/vyhlaseni_prvniho_kola_PR_18-19.doc" title="Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2018/19">ZDE</a></p> </div></div></div> Wed, 24 Jan 2018 13:30:12 +0000 admin 45 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/45#comments Termíny – školní rok 2017/2018 http://www.goapraha.cz/node/42 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><strong>4. 9.                             </strong>Zahájení školního vyučování</p> <p><strong>4. až 6. 9.                    </strong>Písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky</p> <p><strong>11. 9.</strong>                           Ústní zkoušky profilové a společné části maturitní zkoušky, obhajoba maturitní práce před zkušební komisí</p> <p><strong>11. 9. až 22. 9.</strong>            Odborná praxe žáků S4</p> <p><strong>12. 9. až 15. 9.            </strong>Adaptační kurz pro 1. ročníky</p> <p><strong>16. 9. až 22. 9. </strong>           Poznávací zájezd do Anglie</p> <p><strong>28.</strong><strong> 9.</strong>                           Státní svátek</p> <p><strong>29. 9.   </strong>                        Ředitelské volno pro žáky školy</p> <p><strong>25. 10. </strong>                        Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. vyučovací hodině)</p> <p><strong>26. a 27. 10.</strong>                Podzimní prázdniny</p> <p><strong>2. 11.                           </strong>Soutěž v psaní na klávesnici</p> <p><strong>15. 11.                         </strong>Pedagogická rada – 1. čtvrtletí (od 15:00) / Informace pro rodiče (16:00 až 18:00)</p> <p><strong>17. 11.                         </strong>Státní svátek</p> <p><strong>1. 12.                           </strong>Den otevřených dveří (09:00 – 16:00) / Nejpozdější termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2018</p> <p><strong>13. 12. </strong>                        Pedagogická rada</p> <p><strong>21. 12.                         </strong>Vánoční dílny školy</p> <p><strong>22. 12.                         </strong>Vánoční představení žáků školy</p> <p><strong>23. 12. až 2. 1.            </strong>Vánoční prázdniny (vyučování začne ve středu 3. 1. 2018)</p> <p><strong>15. 1.</strong>                           Den otevřených dveří (14:00 až 18:00)</p> <p><strong>26. 1.                           </strong>Uzavření klasifikace</p> <p><strong>29. 1.                           </strong>Pedagogická rada – 1. pololetí</p> <p><strong>31. 1.   </strong>                        Třídní učitelé rozdají vysvědčení (výpisy) 7. vyučovací hodinu</p> <p><strong>1. 2.                             </strong>Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 6. vyučovací hodině) / Informace pro rodiče (14:00 až 15:00)</p> <p> </p> <p><strong>2. 2.     </strong>                        Pololetní prázdnin<strong>y</strong></p> <p><strong>5. 2. až 11. 2.              </strong>Jarní prázdniny</p> <p><strong>17. 2. až 24. 2 .           </strong>LVK Albrechtice v JH</p> <p><strong>24. 2.   </strong>                        Maturitní ples (KC Novodvorská)</p> <p><strong>28. 3.                           </strong> Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. vyučovací hodině)</p> <p><strong>29. 3. a 30. 3.  </strong>            Velikonoční prázdniny</p> <p><strong>4. 4.                             </strong>Pedagogická rada – 3. čtvrtletí (od 15:00) / Informace pro rodiče (16:00 až 18:00)</p> <p><strong>5. 4.                             </strong>Goalballový turnaj o pohár ředitele školy / Výuka probíhá podle náhradního RH</p> <p><strong>10. 4.                           </strong>Písemná zkouška z nepovinných předmětů profilové části MZ</p> <p><strong>25. 4.                           </strong>Uzavření klasifikace – maturitní ročník / Pedagogická rada</p> <p><strong>27. 4.                           </strong>Třídní učitel rozdá maturitnímu ročníku vysvědčení 1. vyučovací hodinu</p> <p><strong>30. 4.</strong>                           Ředitelské volno pro žáky školy</p> <p><strong>Od 2. 5. do 15. 5.</strong>       Období pro DT a PP společné části MZ</p> <p><strong>15. 5.</strong>                           Nejpozdější termín zpřístupnění výsledků DT</p> <p><strong>21. 5. až 25. 5             </strong>Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky (4.r)</p> <p>                                    Cykloturistický kurz 3. ročníky</p> <p><strong>2 týdny v období</strong></p> <p><strong>od 21. 5. do 15. 6</strong>.      Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ (bude upřesněno)</p> <p><strong>28. a 29. 5.                  </strong>Ústní maturitní zkoušky (společná část maturitní zkoušky a profilová část maturitní zkoušky) a obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí (SČ)</p> <p><strong>25. 6.                           </strong>Nejpozdější termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 2018 / Uzavření klasifikace</p> <p><strong>26. 6.                           </strong>Pedagogická rada - 2. pololetí</p> <p><strong>29. 6.                           </strong>Třídní učitelé rozdají vysvědčení</p> <p><strong>2. 7. až 31. 8.              </strong>Hlavní prázdniny</p> <p><strong>3. 9.                             </strong>Začátek školního vyučování 2018/2019</p> </div></div></div> Fri, 20 Oct 2017 15:00:59 +0000 admin 42 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/42#comments Informace o studiu http://www.goapraha.cz/node/2 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Nabízíme studium v oborech vzdělání:</p> <ul><li><strong><a href="/?q=node/36"><strong>79-41-K/41 Gymnázium</strong></a></strong></li> <li><a href="?q=node/5"><strong>63-41-M/02 Obchodní akademie</strong></a></li> <li><a href="?q=node/4"><strong>75-41-M/01 Sociální činnost</strong></a></li> <li><a href="?q=node/6"><strong>63-51-J/01 Obchodní škola</strong></a></li> </ul><p> </p> <ul><li>zřizovatelem školy je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2.</li> <li>přestup mezi jednotlivými obory vzdělání možný</li> <li>počítačové učebny s internetem; počítače s běžným displejem, s hmatovým výstupem, s hlasovým výstupem - vybavení na evropské úrovni</li> <li>moderně vybavená cvičná kancelář</li> <li>učebna přírodních věd a zeměpisu</li> <li>plně kvalifikovaný pedagogický sbor</li> <li>individuální přístup ke studentům</li> <li>učebnice poskytovány zdarma</li> <li> internát první kategorie, dvoulůžkové pokoje</li> <li>jídelna ve školním areálu</li> <li>úspěšnost přijetí na VŠ srovnatelná s běžnými SŠ</li> </ul><p> </p> <p>Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Karlovy univerzity -<a href="http://www.pedf.cuni.cz"> </a><a href="http://www.pedf.cuni.cz">http://www.pedf.cuni.cz</a></p> </div></div></div> Sun, 18 Sep 2016 10:55:14 +0000 admin 2 at http://www.goapraha.cz http://www.goapraha.cz/node/2#comments