Informace k pobytu žáků ve škole

ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

OD 18. 9. 2020 jsou žáci a všichni zaměstnanci školy povinni nosit ROUŠKY (respirátory, ústenky, šátky, jiné ochranné prostředky dýchacích cest) VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY, tedy i ve třídách, odborných učebnách apod.

ŽÁCI A ZAMĚSNANCI JSOU NADÁLE POVINNI ŘÍDIT SE DOPORUČENÍM VYDANÝM HYGIENICKOU STANICÍ

1. Pravidelně používat dezinfekci rukou umístěnou

  • u vstupu na schodiště (vestibul školy a internátu)
  • na každém patře u prosklených dveří
  • v každé učebně (třídě)
  • na toaletách (dezinfekční mýdlo)

2. Po příchodu do učebny (třídy) si důkladně umýt ruce mýdlem

3. Pravidelně větrat učebny (třídy)

4. Při konzumaci potravin o přestávkách dodržovat bezpečné rozestupy (1,5 – 2 m)

5. Dodržovat základní hygienická pravidla (např. používání jednorázových kapesníků, bezdotykových osoušečů rukou nebo jednorázových utěrek aj.)

 

Ostatní opatření vydaná k 1. 9. 2020 zůstávají nadále v platnosti – ke stažení zde.

 

Nejnovější příspěvky

GDPR