DISTANČNÍ VÝUKA OD 5. DO 16. 10. 2020

INFORMACE PRO ŽÁKY

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR bude výuka od 5. 10. do 16. 10. 2020 probíhat distančním způsobem on-line.

  1. Pro výuku byl školou nastaven synchronní způsob on-line výuky prostřednictvím plánovaných vyučovacích hodin (schůzek) v aplikaci Google Meet. Výuka probíhá dle řádného rozvrhu hodin, pokud není v konkrétních případech stanoveno jinak.
  2. Výuka je pro všechny žáky školy povinná, nepřipojení se k plánovaným hodinám se posuzuje jako absence žáka, kterou je třeba následně omluvit v souladu se školním řádem.
  3. V případě potřeby se žáci obracejí na své třídní učitele nebo na konkrétní vyučující jednotlivých předmětů přednostně prostřednictvím svých školních e-mailových účtů, ve zvláštních případech i jinými způsoby (telefonicky, SMS, Skype aj.).
  4. Výukové materiály v tištěné verzi, které si žáci vyžádají v průběhu distanční výuky, jim budou předány v obálce označené jejich jménem a uložené na vrátnici Hotelové školy, kde si je mohou kdykoliv vyzvednout.
  5. Škola zůstává v provozu, je tedy možné se na nás obracet prostřednictvím tel. kontaktů uvedených na našem webu.

Nejnovější příspěvky

GDPR