Tyfloslužby – Informace ke službám podzim 2020

Informace k poskytování tyflopedických služeb (podzim 2020)

1. Zda se uskuteční plánované setkání pedagogů v termínu 9. 12. 2020
budeme posuzovat podle aktuální epidemiologické situace (a metodických pokynů) a informovat na webových stránkách školy. Setkání plánovaná na září a začátek listopadu jsme bohužel byli nuceni zrušit.

2. V případě Vašeho zájmu o individuální návštěvu školy kontaktujte prosím vedoucí projektu Lenku Balejovou na balejova@goapraha.cz nebo telefonicky na čísle 728 079 888. Uveďte prosím počet pedagogů, zda jde o učitele nebo AP, aprobaci učitelů, co by kolegy zajímalo apod.).
Standardně nabízíme: simulaci zrakových vad speciálními brýlemi, ukázku speciálních pomůcek a techniky, zejména výpočetní techniky (speciální hardware a software), konzultace se speciálními pedagogy jednotlivých předmětů, informace k maturitním zkouškám žáků s PUP, případně nahlédnutí do vyučovací hodiny a další podle zájmu.

3. Informace a kontakty k poskytování služeb na dálku:
a) Na webových stránkách školy v odkazu „projekty – tyflopedické služby“ jsou ke stažení metodické materiály k výuce všeobecně-vzdělávacích předmětů a ekonomických předmětů.
b) V případě potřeby výpůjčky učebnic v bodovém písmu kontaktujte paní Leonu Dejmkovou na dejmkova@goapraha.cz.
c) Informace o kompenzačních pomůckách a možnostech jejich získání Vám podá paní Jana Haňová na hanova@goapraha.cz.
d) Speciální pedagogové školy budou připraveni konzultovat s Vámi problematiku výuky žáků se zrakovým postižením prostřednictvím e-mailu, případně po domluvě také telefonicky.
Kontakty na speciální pedagogy:
balejova@goapraha.cz kontaktní osoba, informace k projektu
antov@goapraha.cz výuka AJ a uzpůsobení MZ
jansova@goapraha.cz výuka matematiky a fyziky
jelinek@goapraha.cz výuka IT
kucerova@goapraha.cz výuka ČJL a uzpůsobení MZ, výuka NJ a uzpůsobení MZ
padourova@goapraha.cz výuka zeměpisu a TV
wagnerova@goapraha.cz výuka ekonomických předmětů, informace k MZ
zdansky@goapraha.cz výuka přírodních věd

Nejnovější příspěvky

GDPR