POKRAČOVÁNÍ DISTANČNÍ VÝUKY – PODZIM 2020

POKRAČOVÁNÍ DISTANČNÍ VÝUKY – PODZIM 2020

Distanční výuka pokračuje do odvolání. Škola nadále používá způsob on-line vyučování prostřednictvím plánovaných vyučovacích hodin (schůzek) v aplikaci Google Meet.

  1. Výuka probíhá dle řádného rozvrhu hodin, změny v rozvrhu jsou žákům oznamovány na E-nástěnce ve složce SUPLOVÁNÍ.
  2. Výuka je pro všechny žáky školy povinná, nepřipojení se k plánovaným hodinám se posuzuje jako absence žáka, kterou je třeba následně omluvit v souladu se školním řádem.
  3. V případě potřeby se žáci obracejí na své třídní učitele nebo na konkrétní vyučující jednotlivých předmětů přednostně prostřednictvím svých školních e-mailových účtů, ve zvláštních případech i jinými způsoby (telefonicky, SMS, Skype aj.).
  4. Výukové materiály v elektronické verzi jsou v případě potřeby ukládány na E-nástěnku do složky VÝUKOVÉ MATERIÁLY – DISTANČNÍ VÝUKA PODZIM 2020.
  5. Výukové materiály v tištěné verzi, které si žáci vyžádají, jim budou předány v obálce označené jejich jménem a uložené na vrátnici Hotelové školy, kde si je mohou kdykoliv vyzvednout.
  6. Škola zůstává v provozu, je tedy možné se na nás obracet prostřednictvím tel. kontaktů uvedených na našem webu.

Nejnovější příspěvky

GDPR