POKRAČOVÁNÍ DISTANČNÍ VÝUKY od 2. 11. 2020

POKRAČOVÁNÍ DISTANČNÍ VÝUKY

Od 2. 11. 2020 pokračuje až do odvolání distanční výuka dle dosud nastavených pravidel – synchronní vyučování prostřednictvím Google Meet dle platného rozvrhu hodin.

Připomínáme žákům školy povinnost se výuky účastnit a případnou absenci omlouvat v souladu s platným školním řádem.

S případnými dotazy se obracejte na své třídní učitele nebo na vedení školy.

SLEDUJTE PRŮBĚŽNĚ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY.

Nejnovější příspěvky

GDPR