PROJEKTOVÝ DEN NA TÉMA BÍLÁ HORA

PROJEKTOVÝ DEN NA TÉMA BÍLÁ HORA

V druhém listopadovém týdnu se prostřednictvím projektového dne studenti naší školy vrátili do dramatických historických událostí souvisejících s událostmi kolem roku 1620. Projektový den tematicky souvisel s výročím uplynulých 400 let od konání slavné bitvy, která nastavila našemu historickému vývoji nový milník v následných dobových událostech. Studenti se vžili do jednotlivých historických postav (např. Jindřich Matyáš Thurn, Jindřich Šlik, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Karel st. ze Žerotína, Maxmilián aj.) a prostřednictvím připravených promluv tyto významné osobnosti tehdejších událostí představovaly. V rámci jednotlivých částí projektového dne jsme prošli důležitými událostmi, z nichž nejpoutavěji zapůsobila vizuální přítomnost při pražské defenestraci a nebo při popravě 27 českých pánů v režii kata Mydláře. Po vzoru Čechova Matěje Broučka jsme se ocitli uprostřed bitevní vřavy 8. listopadu 1620 a mohli prostřednictvím působivé vizualizace a dramatizace sledovat její průběh. Dozvěděli jsme se, čím a jak se střílelo, jak byli aktéři oblečeni, jak dlouho se bojovalo a jak se strategicky postupovalo apod. Na tomto místě stojí za zmínku, že projektový den byl realizován v době on-line výuky, takže prostřednictvím dálkového připojení. Sice na dálku, ale více než autenticky jsme prošli události nejenom z hlediska historie samotné, ale rovněž v kontextu mezipředmětové odkazu (zejména literárního).

U:\Projekty a soutěže\2020-2021\Bílá hora\Obrazy k bitvě\Foto 4.jpg

Strategické schéma bitvy

Nejnovější příspěvky

GDPR