HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVY

V souladu s opatřeními vyhlášenými vládou v souvislosti s pandemií koronaviru covid19 žádáme všechny návštěvníky školy o dodržování níže uvedených hygienických zásad ve všech prostorách školy a internátu a v celém areálu HŠ Radlická:

  • zakrytí úst a nosu – ideálně respirátorem FFP

  • pravidelná dezinfekce rukou při průchodu vestibulem Hotelové školy, při vstupu do školy a internátu, na chodbách školy a internátu

  • omezení osobních kontaktů na zaměstnance, s nimiž byla návštěva sjednána

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

GDPR