HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVY PLATNÁ OD 4. 1. 2021

V souladu s opatřeními vyhlášenými vládou v souvislosti s pandemií koronaviru covid19 žádáme všechny návštěvníky školy o dodržování níže uvedených hygienických zásad ve všech prostorách školy a internátu a v celém areálu HŠ Radlická:

  • zakrytí úst a nosu rouškou
  • pravidelná dezinfekce rukou při průchodu vestibulem Hotelové školy, při vstupu do školy a internátu, příp. na chodbách školy a internátu
  • omezení osobních kontaktů na zaměstnance, s nímž byla návštěva sjednána

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

GDPR