INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVY ŠKOLY

PRO UCHAZEČE O STUDIUM A RODIČE

Od 4. ledna 2021 je možné si individuálně domluvit osobní návštěvu školy. Rádi Vám poskytneme všechny potřebné informace a zodpovíme Vaše dotazy.

Návštěvu je třeba sjednat předem prostřednictvím níže uvedených kontaktů:

Mgr. Klára Eliášková
ředitelka školy
eliaskova@goapraha.cz 235 521 216
Ing. Miroslava Wagnerová
zástupkyně ředitelky
wagnerova@goapraha.cz 235 316 255
Mgr. Jana Haňová
vedoucí vychovatelka
hanova@goapraha.cz 235 316 253
251 610 892
Leona Dejmková
(kancelář)
goa@goapraha.cz 235 521 214

Pro školní rok 2021/2022 nabízíme tyto obory vzdělání:

  • Gymnázium

  • Obchodní akademie

  • Sociální činnost

  • Obchodní škola

V rámci návštěvy získáte informace o:

  • podmínkách přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

  • jednotlivých oborech vzdělání (učební plány, obsah učiva, maturitní a závěrečné zkoušky aj.)

  • specifických výukových metodách a přístupech, učebních a kompenzačních pomůckách aj.

Dále nabízíme prohlídku odborných učeben a internátu.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

GDPR