POKRAČOVÁNÍ DISTANČNÍ VÝUKY DO 22. 1. 2021

Vláda ČR schválila prodloužení distanční výuky na středních školách do 22. 1. 2021

Distanční výuka probíhá nadále prostřednictvím Google Meet dle platného rozvrhu hodin.

Žáci jsou povinni se výuky účastnit a případnou absenci omlouvat v souladu s platným školním řádem.

S případnými dotazy se obracejte na své třídní učitele nebo na vedení školy.

Nastavení výuky od 25. 1. 2021 bude upřesněno dle vývoje epidemiologické situace a příslušných opatření vlády.

SLEDUJTE PRŮBĚŽNĚ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY.

Nejnovější příspěvky

GDPR