INFORMACE K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Řádně vyplněné přihlášky ke studiu mohou uchazečky a uchazeči či jejich zákonní zástupci odevzdávat od 1. 2. 2021. Přihlášku ke studiu je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně ve škole v kanceláři hospodářky školy (tel: 235 521 214), a to v době:

Pondělí až čtvrtek 8:30 – do 15:30 hodin
Pátek 8:30 – do 14:00 hodin

V případě, že nebude hospodářka školy přítomna (např. s ohledem na epidemiologickou situaci), volejte tel.: 235 521 216 nebo se obraťte na kteréhokoli pracovníka školy, který od Vás přihlášku převezme.

Přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do 1. března 2021.

Žádáme uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby nenechávali odevzdání přihlášky na poslední chvíli pro případ, že by bylo potřeba něco doplnit. Všechny přihlášky kontrolujeme a případně vyzýváme k doplnění.

Doručovací adresa:
Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP
Radlická 115
158 00 Praha 5

Nejnovější příspěvky

GDPR