ROZHODNUTÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 na základě podmínek pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 a na základě opatření obecné povahy MŠMT týkajícího se možných úprav přijímacího řízení ředitelem konkrétní školy NEBUDE v 1. kole přijímacího řízení na maturitní obory vzdělání konat žádnou formu přijímací zkoušky.

Počet podaných přihlášek je přímo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů nebo jej nepřevyšuje. Ředitelka školy tak bude moci přijmout všechny uchazeče bez ohledu na dříve stanovená kritéria přijímacího řízení vyhlášených dne 19. 1. 2021 pod č.j. GOA/009/El/2021. Na základě těchto kritérií platí, že v případě zrušení jednotné přijímací zkoušky bude stanoveno pořadí uchazečů dle průměrného prospěchu na ZŠ za dvě klasifikační období – 2. pololetí 7. ročníku a 1. pololetí 8. ročníku ZŠ.

Kritéria nastavená pro obor Obchodní škola zůstávají beze změny.

Nejnovější příspěvky

GDPR