ZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY OD 26. 5. 2021

Od středy 26. 5. 2021 bude obnovena prezenční výuka všech tříd ve škole podle platného rozvrhu.

Ve dnech 24. a 25. 5. 2021 mají žáci nematuritních ročníků ředitelské volno z důvodu konání maturitních zkoušek.

Žáci jsou povinni se jednou týdně testovat na přítomnost virového onemocnění Covid 19 (podmínky testování viz TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE). S postupem testování po příchodu do školy budou žáci včas seznámeni.

Hygienická pravidla pro pobyt ve škole a na internátu zůstávají v platnosti:

  • povinnost mít zakrytá ústa a nos (respirátor, rouška + minimálně 1 náhradní s sebou)

  • dodržování rozestupů ve společných prostorách školy a internátu

  • povinné používání dezinfekce rukou

INTERNÁT

Pro žáky maturitních tříd a HŠ Radlická je inernát otevřen v běžném režimu, tito žáci se tedy mohou ubytovat již v neděli 23. 5. 2021 dle Vnitřního řádu internátu.

Žáci ostatních tříd se mohou ubytovat nejdříve v úterý 25. 5. 2021 od 15:00 hodin.

S případnými dotazy se obracejte na své třídní učitele, vychovatele nebo na vedení školy.

STRAVOVÁNÍ

Stravování ve školní jídelně je od středy 26. 5. 2021 zajištěno v plném rozsahu.

SLEDUJTE PRŮBĚŽNĚ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY.

GDPR