TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE – AKTUÁLNÍ ÚPRAVA PLATNÁ K 26. 5. 2021

Na základě mimořádného opatření MZdrČR je škola povinna testovat všechny žáky, kteří se účastní prezenční výuky, maturitních zkoušek, individuálních konzultací nebo jiných aktivit souvisejících se vzděláváním neinvazivními antigenními testy pro samoodběr na přítomnost viru Covid 19.

Od 26. 5. 2021, kdy bude obnovena prezenční výuka všech žáků školy,  bude testování probíhat  v ustáleném harmonogramu jedenkrát v týdnu v souladu s pokyny ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství.

Pokud se žák testuje na internátu po příjezdu na ubytování, ve škole se již netestuje.

Testování se neprovádí u žáků, kteří:

  • prodělali onemocnění Covid 19 v izolaci a  od prvního antigenního testu nebo RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 180 dní; tuto skutečnost musí žáci prokázat potvrzením od lékaře

  • předloží potvrzení vystavené zdravotnickým zařízením o negativním výsledku antigenního testu nebo RT-PCR testu ne starší 48 hodin

  • byli očkováni proti onemocnění Covid 19 první dávkou a ode dne očkování uplynulo 22 dní; tuto skutečnost musí žáci prokázat certifikátem o provedeném očkování

Žáci, kteří odmítnou testování, se nesmí účastnit výše uvedených aktivit (výuka, maturitní zkoušky, konzultace). Absence žáků bude v takovém případě omluvena, ale škola těmto žákům nezajišťuje distanční výuku ani náhradní termíny zkoušek nebo konzultací.

GDPR