Srpen 2021

Month

Obrázek SARS-COV-2
DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ NÍŽE UVEDENÝCH HYGIENICKÝCH PRAVIDEL: 1. OCHRANA NOSU A ÚST VŠECHNY OSOBY (žáci, zaměstnanci, zákonní zástupci, rodiče a jiné individuální návštěvy) jsou povinny si při vstupu do budovy školy nebo internátu a ve  společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem typu FFP2 nebo KN 95. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ OCHRANY NOSU A ÚST PRO ŽÁKY ŠKOLY...
Read More

GDPR