DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY – SRPEN, ZÁŘÍ 2021

TERMÍNY ZKOUŠEK

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu k uzavření hodnocení za školní rok 2020/2021 se konají prezenční formou v určených termínech zaslaných jednotlivým žákům. Omlouvání neúčasti na zkoušce se řídí platnými Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Zkoušený žák a zkoušející nemusí  nosit ochranný prostředek k zakrytí nosu a úst, pokud je mezi nimi rozestup alespoň 1,5 m.

Pokud se žáci konající zkoušku nezúčastnili preventivního screeningového testování, musí podstoupit testování ve škole nebo předložit některý z těchto dokumentů (i v elektronické verzi):

  • negativní výsledek RT-PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo antigenního testu, který jste absolvovali nejdéle před 72 hodinami

  • potvrzení o ukončeném očkování (nejméně 14 dnů od druhé dávky, ne více než 9 měsíců)

  • potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19, od kterého neuplynulo více než 180 dní.

Zkoušek se nesmí účastnit žák, ktery vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19.

ŽÁDOST O OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU

Žák, který po vykonání opravných zkoušek nebo zkoušek v náhradním termínu neprospěl, může podat písemnou žádost o opakování ročníku adresovanou ředitelce školy. Žádost musí být podána nejpozději v den, kdy žák neprospěl při hodnocení opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu. Formulář žádosti je k dispozici na webu školy v záložce Studenti / Formuláře.

GDPR