HYGIENICKÁ PRAVIDLA OD 1. 9. 2021

DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ NÍŽE UVEDENÝCH HYGIENICKÝCH PRAVIDEL:

OCHRANA NOSU A ÚST

Všechny osoby (žáci, zaměstnanci, zákonní zástupci, rodiče a jiné individuální návštěvy) jsou povinny si při vstupu do budovy školy nebo internátu a ve  společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem typu FFP2 nebo KN 95.

Používání ochrany nosu a úst mimo společné prostory:

  • žáci, kteří se zúčastní preventivního screeningového testování s negativním výsledkem nebo předloží příslušná potvrzení, nemusí ve třídách, jiných učebnách ani na pokojích používat respirátory

  • žáci, kteří se nezúčastní preventivního screeningového testování ani nepředloží příslušná potvrzení, musí používat respirátory po celou dobu svého pobytu ve škole a na internátu, tj. i ve třídách, jiných učebnách a společných pokojích

  • při individuálních zkouškách a konzultacích nemusí žáci a vyučující používat respirátory, pokud dodržují rozestup alespoň 1,5 m

DEZINFEKCE RUKOU

Všechny osoby jsou povinny pravidelně používat dezinfekci rukou umístěnou při vstupu do školy a internátu, na chodbách, toaletách, příp. v jiných prostorách školy a internátu.

ROZESTUPY

Tam, kde je to možné, dodržují všechny osoby rozestupy alespoň 1,5 m.

ZÁKAZ VSTUPU

Do školy a internátu nesmí vstupovat osoby, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

GDPR