HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – AKTUALIZACE

DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ NÍŽE UVEDENÝCH HYGIENICKÝCH PRAVIDEL:

1. OCHRANA NOSU A ÚST

VŠECHNY OSOBY (žáci, zaměstnanci, zákonní zástupci, rodiče a jiné individuální návštěvy) jsou povinny si při vstupu do budovy školy nebo internátu a ve  společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem typu FFP2 nebo KN 95.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ OCHRANY NOSU A ÚST PRO ŽÁKY ŠKOLY

VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH (chodby, šatny, toalety, jídelna, vychovatelna internátu, klubovna internátu apod.) MUSÍ žáci ve škole i v internátu NOSIT RESPIRÁTOR.

VE TŘÍDÁCH A NA POKOJÍCH:

  • žáci, kteří se zúčastní preventivního screeningového testování s negativním výsledkem nebo předloží příslušná potvrzení, nemusí ve třídách, jiných učebnách ani na pokojích používat respirátory nemusí nosit ochranný prostředek úst a nosu

  • žáci, kteří se nezúčastní preventivního screeningového testování ani nepředloží příslušná potvrzení, musí používat respirátory po celou dobu svého pobytu ve škole a na internátu, tj. i ve třídách, jiných učebnách a společných pokojích

  • při individuálních zkouškách a konzultacích nemusí žáci a vyučující používat respirátory, pokud dodržují rozestup alespoň 1,5 m

2. DEZINFEKCE RUKOU

VŠECHNY OSOBY jsou povinny PRAVIDELNĚ používat dezinfekci rukou umístěnou při vstupu do školy a internátu, na chodbách, toaletách, příp. v jiných prostorách školy a internátu.

3. ROZESTUPY

Tam, KDE JE TO MOŽNÉ, dodržují všechny osoby rozestupy ALESPOŇ 1,5 m.

4. ZÁKAZ VSTUPU

Do školy a internátu NESMÍ VSTUPOVAT OSOBY, které vykazují KLINICKÉ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19.

GDPR