TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3. 1. 2022

NOVÁ PRAVIDLA PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3. 1. 2022

Dle mimořádného opatření MZdr se s účinností od 3. 1. 2022 mění pravidla pro testování žáků takto:

KDO SE MUSÍ TESTOVAT

Nově se musí testovat VŠICHNI ŽÁCI, tj. neočkovaní žáci, očkovaní žáci i žáci, kteří prodělali onemocnění covid-19.

TERMÍNY TESTOVÁNÍ

Žáci se testují v těchto termínech:

 • pondělí 3. ledna 2022
 • čtvrtek 6. ledna 2022
 • pondělí 10. ledna 2022
 • čtvrtek 12. ledna 2022
 • pondělí 17. ledna 2022 a dále každé pondělí až do odvolání

Pokud žák nebude v uvedeném termínu a hodině přítomen ve škole/internátu, podrobí se testování ihned po svém příchodu do školy/internátu v nejbližší následující hodině nebo dni. Ve škole se v takovém případě obrátí na:

 • třídního učitele
 • zastupujícího třídního učitele
 • nebo zástupkyni ředitelky školy

JAK PROBĚHNE TESTOVÁNÍ

Testování formou samotestu provedou žáci ve škole ve svých kmenových třídách v době od 7:30 do 7:55 h bezprostředně po svém příchodu do školy pod dohledem a s příp. dopomocí určeného vyučujícího, na internátu ihned po svém příjezdu pod dohledem určeného vychovatele. Žáci, kteří se testují v internátu, oznámí tuto skutečnost vyučujícímu ve škole, kde se již netestují.

KDO SE NEMUSÍ TESTOVAT

Testování ve škole nebo v internátu se nevztahuje na žáka, který předloží potvrzení o negativním výsledku testu provedeného poskytovatelem zdravotnických služeb – PCR test ne starší 72 hodin, antigenní test ne starší 24 hodin.

KDYŽ ŽÁK ODMÍTNE TESTOVÁNÍ

Žák, který odmítne podstoupit testování a nepředloží potvrzení podle předchozího odstavce, musí po celou dobu své přítomnosti v budově školy a internátu nebo ve venkovním prostředí používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem. V případě tělesné výchovy musí tento žák udržovat od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru. Tento žák je dále povinen se stravovat odděleně od ostatních.

POZITIVNÍ VÝSLEDEK TESTU

 • v případě nezletilého žáka škola bezodkladně kontaktuje zákonného zástupce žáka, sdělí mu výsledek testu a zajistí  oddělení žáka od ostatních osob; zákonný zástupce je následně povinen zajistit vyzvednutí žáka ze školy
 • zletilý žák je povinen bezodkladně opustit školu
 • škola žákovi/zákonnému zástupci žáka před opuštěním školy potvrzení o pozitivním výsledku testu a současně informuje žáka/zákonného zástupce žáka o povinnosti podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a předá mu pokyny k postupu pro jeho zajištění
 • žák/zákonný zástupce žáka je povinen škole oznámit výsledek konfirmačního testu ihned po jeho obdržení

OSTATNÍ REŽIMOVÁ PRAVIDLA ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY

 • nošení ochrany úst a nosu ve společných prostorách
 • pravidelná dezinfekce rukou
 • pravidelné větrání uzavřených prostor
 • odstupy 1,5 m tam, kde je to možné

GDPR