POZVÁNKA NA METODICKÉ A PORADENSKÉ SETKÁNÍ 8. 6. 2022

POZVÁNKA

na metodické a poradenské setkání v rámci projektu

„Speciálně didaktické a metodické poradenství ve prospěch žáků se speciálně vzdělávacími potřebami v rámci inkluzivního vzdělávání“

Termín: středa 8. 6. 2022 od 10 do cca 14 hod

Místo konání: Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Radlická 591/115, Praha 5

Setkání je určeno pedagogickým pracovníkům středních škol (učitelé, asistenti pedagoga a další), kteří vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s těžkým zrakovým postižením, kombinovaným postižením, poruchami autistického spektra, specifickými poruchami učení apod.

Program:

  • Krátké úvodní kolokvium k problematice vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na středních školách

  • Metodické poradenství k jednotlivým předmětům dle požadavků a potřeb účastníků – individuální konzultace s vyučujícími konkrétních předmětů, seznámení s kompenzačními a učebními pomůckami a speciálními výukovými materiály, dle zájmu příp. hospitace ve výuce

  • Informace k uzpůsobení podmínek pro konání maturitních a závěrečných zkoušek

Pro účastníky budou připraveny metodické materiály a jiné využitelné podklady k výuce a přípravě k maturitním zkouškám. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování akce.

PŘIHLÁŠKY
zasílejte na emailovou adresu seifertova@goapraha.cz nebo telefonicky na 777 212 737. V e-mailu uveďte své jméno, příjmení, datum a místo narození, vzdělávací instituci, která vás vysílá, pracovní pozici a oblast zájmu metodického poradenství.

Občerstvení pro účastníky zajištěno.

GDPR