Projekt SMILE too
Social Skills Make Inclusive Life Easier too

Průběh projektu – období říjen 2019 až říjen 2020

Mezinárodní projektová schůzka M1

V termínu od 21. a 22. 10. 2019 bylo realizováno první projektové setkání v Centre IRIS v Lublani, Slovinsku. První pracovní den byli účastníci seznámeni s organizačními záležitostmi (rozpočet a způsob financování, plán aktivit, výběr loga, výstupy projektu, evaluační proces)

V druhém pracovním dni probíhala práce na výstupu O1 – Nástrojů pro zjištění aktuální úrovně sociálních dovedností, konkrétně na formulářích strukturovaného rozhovoru s žáky, učiteli a zákonnými zástupci.

Online setkání koordinátorů

Vzhledem k nepříznivému vývoji v souvislosti s onemocněním Covid-19 a nemožnosti realizovat další plánované aktivity a mezinárodní schůzky, proběhly v období od března do října 2020 čtyři online setkání koordinátorů jednotlivých národních týmů, za účelem projednat další průběh projektu.

Jednotlivá online setkání proběhla v těchto termínech:

  • 7. 5.
  • 3. 7.
  • 24. 9.
  • 26. 10.

Na všech online setkáních zazněly aktuální informace o situaci v souvislosti s onemocněním Covid-19 v jednotlivých státech, převážně situace ve školství a schopnost partnerů dokončit rozhovory jako podklad pro základní výzkum.

Všichni účastníci se na úvodních dvou jednání shodli, že žádná online setkání v plné míře nemohou nahradit osobní setkání a tedy všechny mezinárodní schůzky a vzdělávací aktivity proběhnou podle plánu, pouze s časovým posunem. Bylo dohodnuto, že s národní agenturou hlavního koordinátora bude konzultována možnost prodloužení projektu.

Na poslední telekonferenci hlavní koordinátor sdělil stanovisko národní agentury, a tedy, že projekt nelze prodloužit. S ohledem na tuto skutečnost se koordinátoři všech zemí dohodli, že vzdělávací aktivita C1, organizovaná institucí Royal Dutch Visio, původně plánovaná na listopad roku 2020, bude organizovaná jako online vzdělávací aktivita v lednu roku 2021.

Ostatní setkání by se měla uskutečnit za fyzické účasti všech partnerů s časovým posunem, co nejdříve, kdy bude možné zorganizovat osobní setkání.

GDPR