Adaptační kurz prvních ročníků – obecné informace

Přechod ze základní na střední školu je pro každého žáka náročnou situací a významným životním krokem. Jiné prostředí, noví spolužáci a učitelé, vyšší nároky. Cílem adaptačního kurzu je tuto situaci žákům ulehčit.

Adaptační kurz je vnímán jako nedílná součást školního vzdělávacího programu. Program kurzu zahrnuje seznamovací a adaptační aktivity, psychologický seminář, turistiku, sportovní aktivity, společenské hry, prvky prostorové orientace a sebeobsluhy, dále bloky týkající se studia a přístupu k němu a specifika výuky jazyků.

Adaptační kurz se obvykle koná v prvním, nejpozději ve třetím týdnu školního roku v rozsahu 3 – 4 dní. Pedagogický doprovod tvoří třídní učitelé, školní psycholog a metodik prostorové orientace. Podrobné informace (přesný termín, místo konání, cena aj.) jsou rodičům předávány na první seznamovací schůzce koncem srpna.

GDPR