admin

By

Stylizace oko - logo školy
Výsledky druhého kola přijímacího řízení zveřejněny v sekci přijímacího řízení – odkaz ZDE.  
Read More
Text "Popeláři" na šerpě
Předávání maturitních vysvědčení letošním absolventům I když jsme kvůli koronavirové pandemii nemohli ošerpovat letošní maturanty v záři reflektorů plesového sálu, o svou slavnostní chvilku nepřišli. Třídní profesorky (viz fotografie 2) a absolventi tříd A4 (viz fotografie 1) a S4 (viz fotografie 4) si v úterý 15. 6. ceremonii užili při příležitosti slavnostního předávání maturitního vysvědčení....
Read More
pálka s míčkem
Naše škola úzce spolupracuje se sportovním klubem BSC Praha, který i za naší podpory pořádal ve dnech 10. 6. až 13. 6. 2021 mezinárodní sportovní turnaj BSC Prague Showdown Cup 2021. Škola podpořila organizaci turnaje dobrovolnickou výpomocí ze strany personálního zajištění, ale pro potřeby turnaje škola také zapůjčila vlastní showdownový stůl (na fotografiích níže), na...
Read More
Obrázek SARS-COV-2
Na základě mimořádného opatření MZdrČR je podmínkou pro umožnění osobní účasti uchazeče na přijímacím řízení negativní test a žádné příznaky onemocnění Covid-19. Škola bude požadovat doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní. ŠKOLA UCHAZEČE NETESTUJE.
Read More
Obrázek SARS-COV-2
V souladu s opatřeními vyhlášenými vládou v souvislosti s pandemií koronaviru covid19 žádáme všechny návštěvníky školy o dodržování níže uvedených hygienických zásad ve všech prostorách školy a internátu a v celém areálu HŠ Radlická: zakrytí úst a nosu – ideálně respirátorem FFP pravidelná dezinfekce rukou při průchodu vestibulem Hotelové školy, při vstupu do školy a internátu, na...
Read More
Plán bitvy
PROJEKTOVÝ DEN NA TÉMA BÍLÁ HORA V druhém listopadovém týdnu se prostřednictvím projektového dne studenti naší školy vrátili do dramatických historických událostí souvisejících s událostmi kolem roku 1620. Projektový den tematicky souvisel s výročím uplynulých 400 let od konání slavné bitvy, která nastavila našemu historickému vývoji nový milník v následných dobových událostech. Studenti se vžili do jednotlivých historických...
Read More

GDPR