admin

By

covid obrázek
Na základě mimořádného opatření MZdrČR je podmínkou pro umožnění účasti uchazeče na přijímacích zkouškách negativní test a žádné příznaky onemocnění Covid-19. Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření MZdrČR, které vyžaduje doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní. Škola uchazeče netestuje.
Read More
ÚPRAVA K 18. 3. 2021   19. 4. Písemná zkouška z účetnictví (třída A4) 26. a 27. 4. Praktická zkouška ze souboru odborných předmětů (třída A4) 30. 4. Odevzdání maturitní práce s obhajobou (třída S4) 30. 4. Odevzdání seznamu literárních děl k dobrovolné ústní maturitní zkoušce z českého jazyka 24. až 26. 5. Didaktické testy společné...
Read More
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 na základě podmínek pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 a na základě opatření obecné povahy MŠMT týkajícího se možných úprav přijímacího řízení ředitelem konkrétní školy NEBUDE v 1. kole přijímacího řízení na maturitní obory vzdělání konat žádnou formu přijímací...
Read More
Zkoušky v náhradním termínu k doplnění klasifikace za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 budou s ohledem na současnou epidemiologickou situaci až do odvolání probíhat on-line formou. Vyučující si s žáky sjednají schůzku prostřednictvím Google Meet, v případě zadání písemných úloh odevzdají žáci řešení v elektronické verzi.
Read More
Budova školy
PRO UCHAZEČE O STUDIUM A RODIČE Od 4. ledna 2021 je možné si individuálně domluvit osobní návštěvu školy. Rádi Vám poskytneme všechny potřebné informace a zodpovíme Vaše dotazy. Návštěvu je třeba sjednat předem prostřednictvím níže uvedených kontaktů: Mgr. Klára Eliášková ředitelka školy eliaskova@goapraha.cz 235 521 216 Ing. Miroslava Wagnerová zástupkyně ředitelky wagnerova@goapraha.cz 235 316 255...
Read More
covid obrázek
V souladu s opatřeními vyhlášenými vládou v souvislosti s pandemií koronaviru covid19 žádáme všechny návštěvníky školy o dodržování níže uvedených hygienických zásad ve všech prostorách školy a internátu a v celém areálu HŠ Radlická: zakrytí úst a nosu – ideálně respirátorem FFP pravidelná dezinfekce rukou při průchodu vestibulem Hotelové školy, při vstupu do školy a internátu, na...
Read More
U:\Projekty a soutěže\2020-2021\Bílá hora\Obrazy k bitvě\Foto 2.png
PROJEKTOVÝ DEN NA TÉMA BÍLÁ HORA V druhém listopadovém týdnu se prostřednictvím projektového dne studenti naší školy vrátili do dramatických historických událostí souvisejících s událostmi kolem roku 1620. Projektový den tematicky souvisel s výročím uplynulých 400 let od konání slavné bitvy, která nastavila našemu historickému vývoji nový milník v následných dobových událostech. Studenti se vžili do jednotlivých historických...
Read More

GDPR