Byli bychom další na řadě

Ve spolupráci s Památníkem Terezín probíhá na naší škole od roku 2011 projekt pod názvem Byli bychom další na řadě aneb Co víme o holocaustu.

Žáci konkrétních ročníku vstupují do projektového roku zpravidla začátkem října návštěvou Památníku Terezín, kde jsou seznámeni jednak s příslušným tématem nastávajícího projektového období a jednak s autentickým prostředím pevnosti Terezín a přilehlých části obce. Nejprve tedy vzdělávací přednáška, po níž následuje komentovaná procházka terezínským ghettem (modlitebna, Magdeburská kasárna, mansarda, centrum Terezína aj.), a v odpoledních hodinách se žáci zapojí do skupinových vzdělávacích workshopů.

V průběhu roku pracují žáci na zadané tematické práci, která je mezi ně rozdělena. V rámci těchto činností ve vzájemné kooperaci s vyučujícími dějepisu a občanské nauky pracují na konkrétních tematických úkolech, které v závěru projektového roku prezentují před žáky nižších ročníků školy. Dabují filmy, nacvičují divadelní ukázky, čtou a analyzují určené literární texty, studují historické prameny, chystají si prezentace apod. Samotný projektový den se skládá z tematické přednášky, výstupů žáků, workshopů a je vždy autenticky živým oživením dramatické historie osudů Židů za druhé světové války.

GDPR