Aktuality

Category

Stylizace oko - logo školy
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené Praha a Národní pedagogický institut pořádají XIV. ročník celostátní soutěže v psaní na klávesnici pro zrakově postižené dne 3. listopadu 2022 Soutěž je určena žákům základních a středních škol. Kritéria úspěšnosti jsou: minutová rychlost – ZŠ libovolná, SŠ minimálně 150 čistých úhozů za minutupřesnost...
Read More
Stylizace oky - logo školy
NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23 Pravidelné aktivity Den Čas Aktivita Organizují Čtvrtek 17:00 – 19:00 Sportovní hry – míčové hry, posilovna, showdown, goalball pan Brückner, pan Řezka, paní Paďourová Příležitostné aktivity Všichni žáci školy (tj. internátní i neinternátní) se mohou účastnit aktivit pořádaných aktuálně internátem školy, které jsou zveřejňovány na školní žákovské nástěnce...
Read More
Budova školy
POZVÁNKA NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 28. 11. 2022 od 09:00 do 16:00 h9. 1. 2023 od 13:30 do 17:30 h Informace k jednotlivým oborům vzdělání Informace k přijímacímu řízení Přijímací zkoušky na nečisto Učebny výpočetní techniky, zeměpisu, přírodních věd, sociálních a ekonomických předmětů Školní projekty Internát školy a volnočasové aktivity   Kudy k nám?  Sídlíme v areálu Hotelové...
Read More
POZVÁNKA na podzimní metodická a poradenská setkání v projektu „Speciálně didaktické a metodické poradenství ve prospěch žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci inkluzivního vzdělávání“ Termíny setkání pátek 23. 9. 2022 pondělí 17. 10. 2022 pátek 18. 11. 2022 Místo konání: prostory Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Radlická 591/115, Praha 5...
Read More
Předávání maturitních vysvědčení ve školním roce 2021/2022 Tradiční předání maturitních vysvědčení se uskutečnilo 25. 5. 2022 za přítomnosti početného sboru pegagogů. Vysvědčení předali absolventům třídní učitelé, zazněla i neoficiální studentská hymna Gaudeamus  igitur, nechyběly květiny a vřelé projevy. Všem absolventům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v životě i dalším studiu.
Read More
11pálka s míčkem
Naše škola úzce spolupracuje se sportovním klubem BSC Praha, který i za naší podpory pořádal ve dnech 10. 6. až 13. 6. 2021 mezinárodní sportovní turnaj BSC Prague Showdown Cup 2021. Škola podpořila organizaci turnaje dobrovolnickou výpomocí ze strany personálního zajištění, ale pro potřeby turnaje škola také zapůjčila vlastní showdownový stůl (na fotografiích níže), na...
Read More

GDPR