Česko – slovenský projekt Janua Linguarum

V rámci navázané partnerské spolupráce mezi slovenskou školou pro zrakově postižené v Levoči a naší speciální školou usilujeme o prohloubení vzájemných vazeb a o jejich posílení v oblasti historicko-kulturní. Naše školy intenzivně spolupracují na poli sportovních aktivit zrakově postižených, ale rádi bychom tímto projektem obohatili spolupráci také v rovině historických a kulturních tradic formou uměleckého vyjadřování a předávání vzájemných znalostí či dovedností.

Myšlenka projektu spočívá v oživování a posilování tradic současného vztahu Čechů a Slováků. Společně s pedagogy ze slovenské školy jsme konstatovali, že u žáků čím dál více pozorujeme stálé prohlubování nedostatečného jazykového porozumění, současné generace českých a slovenských dětí již s jistými obtížemi rozumí mateřskému jazyku sousedního národa i přes mnohaletou společnou kulturní historii obou národů. Bohužel však žáci pomalu ztrácejí i přehled o společné kultuře a budují si dojem izolovanosti v rámci historického vývoje. Rozhodli jsme se přispět k odstraňování těchto bariér aktivním výměnným výukovým programem, v němž v přirozeném a přátelském tvůrčím prostředím znovu oživíme hodnoty a krásy vzájemné kultury.

 

 Výstupy projektu 

● Recitační soutěž BUTOVICKÉ VERŠOBRANÍ

– pro žáky obou škol, ale budou přizváni také žáci z jiných speciálních škol

– pravidelně se koná v Praze

● Recitační soutěž LEVOČSKÉ MÚZY

– pro žáky obou škol, ale budou přizváni také žáci z jiných speciálních škol

– pravidelně se koná v Levoče

● Hudební workshopy:

– aktivní tvůrčí práce žáků

– současná československá tvorba

– český a slovenský folklor v lidových písních

● Výměnná pedagogická činnost:

– český jazyk a literatura

– historie 

 

 

 

GDPR