Informace k mimořádné situaci v souvislosti s pandemií koronaviru

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM A PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Každý uchazeč (respektive zákonný zástupce uchazeče) musí před vstupem do budovy školy předložit podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Bez tohoto prohlášení nebude uchazeč do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Prohlášení je možné stáhnout na stránkách školy (zletilý uchazeč, nezletilý uchazeč) nebo jej vyplnit před školou, kde bude rovněž k dispozici.


AKTUÁLNÍ TERMÍNY MATURITNÍCH, PŘIJÍMACÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK ke stažení zde
 


 

KONZULTACE K MATURITNÍM A ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

Od 11. května 2020 konzultace k maturitním zkouškám pro žáky 4. ročníků oborů gymnázium, obchodní akademie a sociální činnosti.

Od 18. května 2020 konzultace k závěrečným zkouškám pro žáky 2. ročníku oboru obchodní škola (třída O2)

Obsah a forma konzultací je zajištěna tak, aby byla respektována hygienická a epidemiologická doporučení.

 

Před zahájením konzultací je každý žák povinen předložit čestné prohlášení – ke stažení zde. Prohlášení je možné podepsat také před vstupem do budovy.

Žáci jsou v době svého pobytu ve škole povinni řídit pokyny k zajištění hygienických doporučení vydaných MŠMT – ke stažení zde.


 

DISTANČNÍ VÝUKA

Pro žáky ostatních tříd zůstávají škola a internát nadále uzavřeny.

Žákům jsou zadávány úkoly z jednotlivých předmětů k domácí přípravě a procvičování prostřednictvím elektronické nástěnky – složka Studijní materiály od 11. 3. 2020, každá třída má samostatnou podsložku.

V případě potřeby žáci konzultují zadané úlohy s konkrétním vyučujícím prostřednictvím jeho e-mailu příjmení@goapraha.cz (např. novacek@goapraha.cz)

 

 


 

ŠKOLA ZŮSTÁVÁ NADÁLE V PROVOZU

v době od 9:00 do 13:00 je možno volat na tel. linky uvedené v kontaktech na webu školy

 


 

Přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky dle nového zákona MŠMT o zvláštních pravidlech ve školním roce 2019/2020:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

 

Kontakty na krajské hygienické stanice:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_4122_1.html

 

GDPR