1. Online konference ve čtvrtek 10. 12. 2020 (mezi 14. a 16. hodinou)

U „kulatého stolu“ bychom Vám chtěli nabídnout sdílení otázek výuky žáků se ZP, případně možnost individuálních konzultací s učiteli jednotlivých předmětů.

Konference je zřízena na adrese https://meet.google.com/bcz-sapc-adk, nemáte-li zřízený Google účet, napište nám na adresu jelinek@goapraha.cz a my Vás do konference pozveme.

2. V případě Vašeho zájmu o individuální návštěvu školy kontaktujte prosím vedoucí projektu Lenku Balejovou na balejova@goapraha.cz nebo telefonicky na čísle 728 079 888. Uveďte prosím počet pedagogů, zda jde o učitele nebo AP, aprobaci učitelů, co by kolegy zajímalo apod.).
Standardně nabízíme: simulaci zrakových vad speciálními brýlemi, ukázku speciálních pomůcek a techniky, zejména výpočetní techniky (speciální hardware a software), konzultace se speciálními pedagogy jednotlivých předmětů, informace k maturitním zkouškám žáků s PUP, případně nahlédnutí do vyučovací hodiny a další podle zájmu.

3. Informace a kontakty k poskytování služeb na dálku:

a) Na webových stránkách školy v odkazu „projekty – tyflopedické služby“ jsou ke stažení metodické materiály k výuce jednotlivých předmětů.
b) V případě potřeby výpůjčky učebnic v bodovém písmu kontaktujte paní Leonu Dejmkovou na dejmkova@goapraha.cz.
c) Informace o kompenzačních pomůckách a možnostech jejich získání Vám podá paní Jana Haňová na hanova@goapraha.cz.
d) Speciální pedagogové školy jsou připraveni konzultovat s Vámi problematiku výuky a konání MZ žáků se zrakovým postižením prostřednictvím e-mailu, případně po domluvě také telefonicky.

Kontakty na speciální pedagogy:
balejova@goapraha.cz kontaktní osoba, informace k projektu
antov@goapraha.cz výuka AJ a uzpůsobení MZ
jansova@goapraha.cz výuka matematiky a fyziky
jelinek@goapraha.cz výuka IT, technický asistent u MZ
kucerova@goapraha.cz výuka ČJL a uzpůsobení MZ, výuka NJ a uzpůsobení MZ
padourova@goapraha.cz výuka zeměpisu a TV
wagnerova@goapraha.cz výuka ekonomických předmětů, informace k MZ
zdansky@goapraha.cz výuka přírodních věd

GDPR