Jeden svět pro všechny

V letech 2012 až 2014 byl realizován společný projekt Jeden svět pro všechny ve spolupráci se ZŠ Černošice.
Žáci se v rámci projektu vzájemně setkávali a spoluvytvářeli vstřícnou a podnětnou atmosféru nejenom pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, ale také k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám i kulturním projevům a potřebám rozličných vrstevnických skupin.
Myšlenka projektu spočívá v posilování vzájemného prostoru soužití intaktních a zrakově či jinak postižených. Společensky ukotvené frazémy, předsudky a absence kontaktu intaktních s postiženými prohlubují komunikační a sociální „propast“. Náš projekt by rád přispěl k odstranění takových přístupů.

 

Výstupy projektu: 

Výtvarná soutěž „Co se děje ve tmě?“ pro žáky běžných i speciálních škol

Tematické workshopy založené na kooperaci intaktních a zrakově postižených

GDPR