Konzultační hodiny ve školním roce 2021/2022

Metodik prevence a sociální pracovnice – Mgr. Jana Haňová

Úterý

08:00 – 12:00 kabinet sociální pracovnice, škola 4. patro

13:00 – 16:00

Školní psycholog – PhDr. Zbyněk Galvas

Středa 10:00 – 14:00 internát, přízemí

Výchovná poradkyně – Ing. Daniela Chamoutová

Úterý 14:00 – 15:00 kabinet, škola 4. patro

Pátek 13:00 – 14:00

GDPR