Termíny maturitních zkoušek v jarním období 2022

30. 9. 2021

Zveřejnění školního seznamu literárních děl z ČJL

22. 10. 2021

Výběr tématu maturitní práce s obhajobou (třída S4)

1. 12. 2021

Odevzdání přihlášky k vykonání MZ v jarním období 2022

Odevzdání doporučení SPC pro uzpůsobení podmínek MZ

31. 3. 2022

Odevzdání seznamu vybraných literárních děl z ČJL

Odevzdání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka

6. 4. 2022

Písemná práce z českého jazyka a literatury

8. 4. 2022

Písemná práce z cizího jazyka

19. 4. 2022

Odevzdání maturitní práce s obhajobou (třída S4)

25. 4. 2022

Písemná zkouška z nepovinných předmětů

2. až 5. 5. 2022

Didaktické testy společné části MZ

9. až 13. 5. 2022

Volno k přípravě na ústní maturitní zkoušky

16. a 17. 5. 2022

Ústní zkoušky profilové části MZ

Obhajoba maturitní práce (třída S4)

GDPR