Termíny maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2023

21. 10. 2022

Oznámení zvoleného tématu maturitní práce s obhajobou ŘŠ
(obor vzdělání 75-41-M/01 sociální činnost)

1. 12. 2022

Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním období 2023

31. 3. 2023

Odevzdání seznamu literárních děl k ústní zkoušce z ČJL
(všechny obory vzdělání)

5. 4. 2023

Písemná práce z českého jazyka a literatury (všechny obory vzdělání)

11. 4. 2023

Písemná práce z cizího jazyka (všechny obory vzdělání)

15. 4. 2023

Odevzdání maturitní práce s obhajobou do podatelny školy
(obor vzdělání 75-41-M/01 sociální činnost)

18. 4. 2023

Písemná zkouška z účetnictví
(obor vzdělání 63-41-M/02 obchodní akademie)

20. a 21. 4. 2023

Praktická zkouška ze souboru odborných předmětů
(obor vzdělání 63-41-M/02 obchodní akademie)

26. 4. 2023

Písemná zkouška z nepovinných předmětů (obor vzdělání
63-41-M/02 obchodní akademie a 75-41-M/01 sociální činnost)

2. – 5. 5.  2023

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
(všechny obory vzdělání)

17. 5. 2023

Obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí
(obor vzdělání 75-41-M/01 sociální činnost)

22. a . 23. 5. 2023

Ústní maturitní zkoušky (všechny obory vzdělání)

GDPR