Termíny maturitních zkoušek v jarním období 2022

30. 9. 2021

Zveřejnění školního seznamu literárních děl z ČJL

22. 10. 2021

Výběr tématu maturitní práce s obhajobou (třída S4)

1. 12. 2021

Odevzdání přihlášky k vykonání MZ v jarním období 2022

Odevzdání doporučení SPC pro uzpůsobení podmínek MZ

31. 3. 2022

Odevzdání seznamu vybraných literárních děl z ČJL

Odevzdání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka

6. 4. 2022

Písemná práce z českého jazyka a literatury od 13:00 hod.

8. 4. 2022

Písemná práce z cizího jazyka od 13:00 hod.

19. 4. 2022

Odevzdání maturitní práce s obhajobou (třída S4)

25. 4. 2022

Písemná zkouška z nepovinných předmětů

2. až 5. 5. 2022

Didaktické testy společné části MZ – harmonogram:

2. 5. 2022 –  8:00 matematika 
                   13:00 anglický jazyk

3. 5. 2022 –  8:00 český jazyk a literatura

4. 5. 2022 – 13:00 německý jazyk                

9. až 13. 5. 2022

Volno k přípravě na ústní maturitní zkoušky

16. a 17. 5. 2022

Ústní zkoušky profilové části MZ

Obhajoba maturitní práce (třída S4)

GDPR