Termíny maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2024

2. 4. 2024

Písemná práce z českého jazyka a literatura (všechny obory vzdělání)

5. 4. 2024

Písemná práce z cizího jazyka (všechny obory vzdělání)

16. 4. 2024

Písemná zkouška z účetnictví
(obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie)

22. a 23. 4. 2024

Praktická zkouška ze souboru odborných předmětů
(obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie)

26. 4. 2024

Písemná zkouška z nepovinných předmětů
(obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie a 75-41-M/01 Sociální činnost)

2. – 10. 5. 2024

Zkoušky společné části MZ – bude upřesněno CERMATem
(všechny obory vzdělání)

16. 5. 2024

Obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí
(obor vzdělání 75-41-M/01 sociální činnost)

20. až 22. 5. 2024

Ústní maturitní zkoušky
(všechny obory vzdělání)

GDPR