Termíny maturitních zkoušek

jarní období 2021

ÚPRAVA K 18. 3. 2021

 

19. 4.

Písemná zkouška z účetnictví (třída A4)

26. a 27. 4.

Praktická zkouška ze souboru odborných předmětů (třída A4)

30. 4.

 

Odevzdání seznamu literatury k dobrovolné zkoušce z ČJL

Odevzdání maturitní práce s obhajobou (třída S4)

24. až 26. 5.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

31. 5. až 4. 6.

Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky

7. a 8. 6.

Ústní maturitní zkoušky (třídy A4 a S4) Pozn. 2

Obhajoba maturitní práce (třída S4)

do 2. 7.

Přihláška k vykonání didaktických testů v mimořádném termínu v případě karantény pro onemocnění COVID-19

7. – 9. 7.

Mimořádný termín pro konání didaktických testů společné části v případě karantény pro onemocnění COVID-19 Pozn. 3

Poznámka 1:
Písemná práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka ZRUŠENA rozhodnutím MŠMT ze dne 29. 1. 2021.

Poznámka 2:
Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka je NEPOVINNÁ z rozhodnutí MŠMT ze dne 10. 3. 2021.

Poznámka 3:
Mimořádný termín je určen pouze pro žáky, kteří se z důvodu karantény nebo nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitelka školy může omluvit žáka, který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT.

 

GDPR