Stanovení termínů maturitních zkoušek – jaro 2021

Ředitelka Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 v souladu s § 2 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, stanovuje termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky  takto:

 

6. 4. 2021

Písemná práce z českého jazyka a literatury profilové části MZ

8. 4. 2021

Písemná práce z cizího jazyka profilové části MZ

16. 4. 2021

Písemná zkouška z účetnictví profilové části MZ
(obor vzdělání 63-41-M/02 obchodní akademie)

22. a 23. 4. 2021

Praktická zkouška ze souboru odborných předmětů profilové části MZ
(obor vzdělání 63-41-M/02 obchodní akademie)

26. 4. 2021

Písemná zkouška z nepovinných předmětů profilové části MZ
(obor vzdělání 63-41-M/02 obchodní akademie a 75-41-M/01 sociální činnost)

18. a 19. 5. 2021

Ústní maturitní zkoušky
(obor vzdělání 63-41-M/02 obchodní akademie a 75-41-M/01 sociální činnost)

Obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí
(obor vzdělání 75-41-M/01 sociální činnost)

Mgr. Klára Eliášková, v. r.
ředitelka školy

GDPR