Termíny maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2024

2. 4. 2024

Písemná práce z českého jazyka a literatura (všechny obory vzdělání)

5. 4. 2024

Písemná práce z cizího jazyka (všechny obory vzdělání)

16. 4. 2024

Písemná zkouška z účetnictví
(obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie)

22. a 23. 4. 2024

Praktická zkouška ze souboru odborných předmětů
(obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie)

26. 4. 2024

Písemná zkouška z nepovinných předmětů
(obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie a 75-41-M/01 Sociální činnost)

2. 5. 2024

Didaktický test z matematiky – SČ MZ, začátek v 8:00 h

2. 5. 2024

Didaktický test z anglického jazyka – SČ MZ, začátek v 13:30 h

3. 5. 2024

Didaktický test z českého jazyka a literatury – SČ MZ, začátek v 8:00 h

6. 5. 2024

Didaktický test z německého jazyka – SČ MZ, začátek v 13:00 h

16. 5. 2024

Obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí
(obor vzdělání 75-41-M/01 sociální činnost)

20. až 22. 5. 2024

Ústní maturitní zkoušky
(všechny obory vzdělání)

GDPR