Termíny maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2023

1. – 10. 9. 2023 

Didaktické testy společné části – ČJL, AJ

8. 9. 2023

Písemná práce z anglického jazyka

12. 9. 2023

Obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí
(obor vzdělání 75-41-M/01 sociální činnost)

Ústní maturitní zkoušky (obory vzdělání 79-41-K/41 gymnázium a 63-41-M/02 obchodní akademie)

GDPR