Poslední rok v GOA – Na co nezapomenout!

Září 2020

 • Přemýšlejte nad maturitním seznamem literatury. Vybírejte díla, která jste skutečně četli.
 • Seznam literatury, z něhož můžete až do konce března vybírat, a veškeré specifikace zkoušek jsou pro dostupné na nástěnce vedle paní zástupkyně a na webu školy.
 • Přemýšlejte o volbě profilových maturitních předmětů, co nejdříve informujte vyučujícího těchto předmětů, že chcete z jeho předmětu maturovat.

Říjen 2020

 • Věnujte pozornost také nabídkám vysokých škol, vyšších odborných škol a dalším vzdělávacím nabídkám, které budete chtít po úspěšné maturitní zkoušce využít.
 • Zapojte své zástupce do přípravy maturitního plesu.
do 23. 10. 2020 Studenti oboru SČ oznámí ŘŠ vybrané téma maturitní práce.

Listopad 2020

 • Na konci měsíce budete odevzdávat přihlášku k maturitní zkoušce. Vše si dobře promyslete a volbu předmětů konzultujte s vyučujícími, nezapomeňte jim oznámit, že jste se rozhodli právě pro jejich předmět.
 • Využívejte nabídku DOD různých fakult a vyšších odborných škol, choďte se ptát, zajímejte se, kam dál po maturitě. Ve škole Vám ráda poradí výchovná poradkyně, ale i ostatní vyučující, pokud se na ně obrátíte.
 • Studenti, kteří píší maturitní práci, pečlivě docházejí na konzultace k vedoucí práce.
do 6. 11. 2020 Ředitelka školy žákům oboru sociální činnost předá specifikaci zadání pro zpracování maturitní práce.
do 27. 11. 2020 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce v kanceláři paní hospodářky

Prosinec 2020

 • Využijte tento měsíc k souvislé přípravě. Pracujte si na jednotlivých tématech maturitních otázek, obracejte se na své vyučující. Docházejte na předepsané konzultace k maturitním pracím.

Leden 2021

 • Zaměřte se na úspěšné dokončení klasifikace prvního pololetí posledního roku vašeho studia.
 • Maturitní ples se blíží! Nezapomeňte si s vyučujícími tělesné výchovy domluvit nácvik slavnostního nástupu.
22. 1. 2021 Uzavření klasifikace.
28. 1. 2021 Předání výpisů vysvědčení za 1. pololetí

Únor 2021

 • Většina českých vysokých škol uzavírá příjem přihlášek do konce února, nezapomeňte si přihlášky včas podat.

Březen 2021

6. 3. 2021 Maturitní a imatrikulační ples
31. 3. 2021 Odevzdání seznamu literárních děl v kanceláři paní hospodářky

Duben 2021

6. 4. 2021 Písemná práce z českého jazyka a literatury
8. 4. 2021 Písemná práce z cizího jazyka
16. 4. 2021 Písemná zkouška z účetnictví profilové části maturitní zkoušky
22. a 23. 4. 2021 Praktická zkouška A4 profilové části maturitní zkoušky
26. 4. 2021 Písemná zkouška z nepovinných předmětů profilové části MZ
27. 4. 2021 Předání posudků vedoucího maturitní práce a oponenta maturitní práce ředitelce školy
28. 4. 2021 Uzavření klasifikace maturitních ročníků
29. 4. 2021 Předání posudků vedoucího maturitní práce a oponenta maturitní práce žákům
30. 4. 2020 Třídní učitelé předají žákům 4. ročníku vysvědčení.

 Květen 2021

3. – 7. 5. 2021 Didaktické testy společné části MZ
10. 5. – 14. 5. 2021 Volno k přípravě na ústní maturitní zkoušky, tzv. „svatý týden“
18. 5. – 19. 5. 2021 Ústní zkoušky profilové části
květen 2021 Předání maturitního vysvědčení
červen 2021 Předání protokolu o výsledcích společné části
červen 2021 Odevzdání přihlášek k opravným zkouškám
září 2021 Opravné zkoušky společné a profilové části

Červen 2021

GDPR