Maturitní a závěrečné zkoušky

Maturitní zkouška (obory vzdělávání Gymnázium, Obchodní škola a Sociální činnost) bude zahájena nejdříve 21 dnů po návratu žáků do školy, nejpozději ale do 30. června 2020. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí MŠMT a zveřejní je na svých internetových stránkách.  Žáci budou o všech termínech včas informováni.

Písemné maturitní práce z českého jazyka a literatury a písemné maturitní práce z cizích jazyků v rámci společné části maturitní zkoušky byly zrušeny.

Ostatní dílčí zkoušky (didaktické testy, ústní zkoušky společné části a profilové části) zůstávají v platnosti.

 

Závěrečná zkouška (obor vzdělávání Obchodní škola)  bude zahájena nejdříve 21 dnů po návratu žáků do školy, nejpozději ale do 30. června 2020. 

Prozatím zůstávají v platnosti termíny uvedené v termínové listině:

15. 6. 2020          praktická zkouška
22. 6. 2020          teoretická zkouška

GDPR