Úprava specifikace maturitní práce a její obhajoby – změna termínů pro období jaro 2021

Ředitelka Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 v souladu s § 15, 17 a 18 vyhlášky č 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, a se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souvislosti s nařízením MŠMT o úpravě termínů konání maturitních zkoušek v jarním období maturit 2021 s ohledem na pandemii nemoci Covid-19 upravuje termíny odevzdání maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost (soubor odborných předmětů) v rámci profilové části maturitní zkoušky následujícím způsobem:

  • Odevzdání konečné verze maturitní práce do 30. 4. 2021
  • Odevzdání posudku vedoucího maturitní práce a oponenta do 14. 5. 2021
  • Obhajoba maturitní práce před zkušební komisí ve dnech 7. – 8. 6. 2021

Tato úprava doplňuje řádně vyhlášené podmínky specifikace maturitní práce a její obhajoby vyhlášené dne 1. září 2020.

PhDr. Klára Eliášková, Ph.D., v. r.
ředitelka školySpecifikace maturitní práce s obhajobou

Témata maturitních prací

 

 

GDPR