Projekt SMILE too (Social Skills Make Inclusive Life Easier too)

Mezinárodní projekt partnerství škol v rámci programu Erasmus+ zaměřený na rozvoj sociálních dovedností dětí a mládeže s těžkým zrakovým postižením integrovaných do běžných základních a středních škol. Výstupem projektu budou materiály a výukové programy pro učitele a rodiče těchto dětí, které dětem mohou pomoci osvojit si sociální dovednosti a tak se lépe zapojit do běžného života v intaktní společnosti.

Partneři

  • Centre IRIS, Ljubljana, Slovinsko – koordinátor
  • Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižení, Praha, Česká republika
  • Jordanstown School, Belfast, Severní Irsko (VB)
  • Lega del Filo d’Oro Onlus, Osimo, Itálie
  • Royal Blind School, Edinburgh, Skotsko (VB)
  • Royal Dutch Visio, Huizen, Nizozemsko

Výstupy projektu

  • Tools for observation including research and literature on the current state of the development of social skills in children with visual impairment
  • SMILE Training programme for teachers and other professionals in inclusive education settings
  • SMILE Training programme for parents of children and young people with visual impairment

Průběh projektu:

V termínu od 21. a 22. 10. 2019 bylo realizováno první projektové setkání v Centre IRIS v Lublani, Slovinsku. Účastníci byli seznámeni s organizačními záležitostmi (rozpočet a způsob financování, plán aktivit, výběr loga, výstupy projektu, evaluační proces) a probíhaly práce na prvních výstupech projektu, konktrétně na formulářích pro strukturované rozhovory s žáky, učiteli a zákonnými zástupci.

Vzhledem k nepříznivému vývoji v souvislosti s onemocněním Covid-19 a nemožnosti realizovat další plánované aktivity a mezinárodní schůzky, v období od března do října 2020 proběhlo několik online setkání koordinátorů jednotlivých národních týmů, za účelem dohodnout se na následném vývoji projektu.

GDPR