Projekt SMILE too
Social Skills Make Inclusive Life Easier too

Jedná se o mezinárodní projekt partnerství škol v rámci programu Erasmus+ zaměřený na rozvoj sociálních dovedností dětí a mládeže s těžkým zrakovým postižením integrovaných do běžných základních a středních škol.

Výstupem projektu budou materiály a výukové programy pro učitele a rodiče integrovaných dětí, díky nimž si děti snadněji osvojí sociální dovednosti a tak se budou moci lépe zapojit do běžného života v intaktní společnosti.

Partnery projektu jsou:

 • Centre IRIS, Ljubljana, Slovinsko – koordinátor
 • Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižení, Praha, Česká republika
 • Jordanstown School, Belfast, Severní Irsko (VB)
 • Lega del Filo d’Oro Onlus, Osimo, Itálie
 • Royal Blind School, Edinburgh, Skotsko (VB)
 • Royal Dutch Visio, Huizen, Nizozemsko

  

Plánované aktivity:

Mezinárodní projektové schůzky (M)

 • Ljubljana – říjen 2019
 • Belfast – květen 2020
 • Praha – říjen 2021
 • Osimo – květen 2022
 • Během aktivit C1 a C2

Vzdělávací aktivity (C)

 • Royal Dutch Visio (říjen 2020)
 • Royal Blind School (březen 2021)

 

 Výstupy projektu

 • Nástroje pro zjištění aktuální úrovně sociálních dovedností dětí stěžkým zrakovým postižením, zahrnující dostupné výzkumy a přehled odborné literatury
 • Vzdělávací program pro učitele a další odborníky pracující sdětmi v běžných školách
 • Vzdělávací program pro rodiče dětí a mládeže stěžkým zrakovým postižením

GDPR