Nabídka ubytování

Ubytování pro žaky školy se řídí vyhláškou č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a účelových zařízeních, v aktuálním znění.

Cena vyplývající z tohoto předpisu je 1.600,- Kč za měsíc. Výše úplaty se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován.

Dlouhodobé ubytování nabízíme žákům a studentům jiných středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Tato forma ubytování je možná vždy od neděle do pátku, o víkendech a prázdninách je internát uzavřen. Cena je stanovena na 4.000,- Kč měsíčně.

Krátkodobé ubytování nabízíme skupinám i soukromým osobám.

Možnosti krátkodobého ubytování záleží na předchozí domluvě a počtu zájemců o ubytování. Cena za ubytování je 500,- Kč za osobu na noc.

GDPR