Obecné informace pro uchazeče o studium ve škol. roce 2020/2021

 

Škola poskytuje vzdělání žákům se zrakovým postižením a rovněž žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. se zdravotním postižením, poruchami učení, zdravotním znevýhodněním, zdravotní oslabením apod.) prostřednictvím následujících oborů:

 

79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou
63-41-M/02 Obchodní akademie – čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou
75-41-M/01 Sociální činnost – čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou
63-51-J/01 Obchodní škola – dvouleté denní studium ukončené závěrečnou zkouškou

Průběh vzdělávání probíhá v souladu se standardními rámcově vzdělávacími plány uvedených oborů, ovšem s výhodou malého třídního kolektivu, který umožňuje zohlednit speciální potřeby žáků pomocí individuálního přístupu ve výuce.

 

Telefony:       kancelář školy       +420 235 521 214

                      ředitelna               +420 235 521 216

E-mail: goa@goapraha.cz

www: http://www.goapraha.cz

GDPR