Termíny – školní rok 2020/2021 – aktualizace

1. pololetí

26. 8. Schůzka pro rodiče prvních ročníků od 16:00 h
31. 8. Třídní výkazy k podpisu (kromě 1. ročníků)
1. 9. Zahájení školního vyučování
1. – 2. 9. Písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky (naše škola plní funkci spádové školy)
3. 9. Obhajoba maturitní práce – podzimní termín 2020
4. 9. Třídní výkazy 1. ročníků k podpisu
6. – 11. 9. Sportovní soustředění vybraných žáků – Nymburk
7. 9. Třídní učitelé vyšších ročníků zadají veškeré změny osobních a kontaktních údajů žáků do IS Škola OnLine a rovněž je nahlásí pí Janě Haňové
7. – 11. 9. Odborná praxe žáků A4
7. – 18. 9. Odborná praxe žáků S4
10. 9. Informační schůzka o žácích 1. ročníků od 14:00 hodin
11. 9. Třídní učitelé 1. ročníků zadají veškeré osobní a kontaktní údaje žáků do IS Škola OnLine a rovněž je nahlásí pí Janě Haňové
25. 9. Odevzdání žádosti žáků o uvolnění z vyučování předmětu TV
28. 9. Státní svátek
21. 10. Projekt „Byli bychom další na řadě“ – Památník Terezín, třídy G3, S3
27. 10. Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. vyučovací hodině)
28. 10. Státní svátek
29. a 30. 10. Podzimní prázdniny
11. 11. Projekt „Bílá hora“ – třídy A1, A2, S1, S2, S3, G1, G2, G3
12. 11. Pedagogická rada k 1. čtvrtletí od 14:15 h
Informace pro rodiče 16:00 – 18:00 h
17. 11. Státní svátek
27. 11. Den otevřených dveří 09:00 – 16:00 h
27. 11. Nejpozdější termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2021
6. – 11. 12. Sportovní soustředění vybraných žáků – Rychlebské hory
21. – 22. 12. Vánoční program (dílny, divadlo, besídka apod.)
23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny (vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021)
11. 1. Den otevřených dveří 13:00 až 17:00 h
22. 1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí do 13:30 h
25. 1. Pedagogická rada k 1. pololetí od 14:15 h
27. 1. Výpisy z vysvědčení k podpisu do 11:00 h
28. 1. Třídní učitelé rozdají výpisy z vysvědčení – 6. vyučovací hodina
29. 1. Pololetní prázdniny

2. pololetí

17. 2. Projektový den „Byli bychom další na řadě“ – třídy G2, A2, S2, G3, S3
22. 2. až 28. 2. Jarní prázdniny
6. 3. Maturitní ples v KC Novodvorská
upřesníme Lyžařský výcvikový kurz 2. ročníků (G2, A2, S2)
upřesníme Goalballový turnaj o pohár ředitelky školy
31. 3. Odevzdání seznamu literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL
31. 3. Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. vyučovací hodině)
1. 4. Velikonoční prázdniny
5. 4. Státní svátek
6. 4. Písemná práce z ČJL – dílčí zkouška profilové části MZ
8. 4. Písemná práce z cizího jazyka – dílčí zkouška profilové části MZ
12. 4 Jednotná přijímací zkouška – 1. termín
13. 4. Jednotná přijímací zkouška – 2. termín
15. 4. Pedagogická rada k 3. čtvrtletí od 14:15 h
Informace pro rodiče 16:00 až 18:00 h
16. 4. Písemná zkouška z účetnictví – dílčí zkouška profilové části MZ
22. a 23. 4. Praktická zkouška A4 – dílčí zkouška profilové části MZ
26. 4. Písemná zkouška z nepovinných předmětů profilové části MZ
28. 4. Uzavření klasifikace maturitních tříd do 13:30 h
29. 4. Pedagogická rada k maturitním třídám od 09:40 h
Vysvědčení maturitních tříd k podpisu do 16:00 h
30. 4. Třídní učitelé maturitních tříd rozdají vysvědčení 1. vyučovací hodinu
3. – 7. 5. Didaktické testy společné části MZ
10. – 14. 5. Volno k přípravě na ústní maturitní zkoušky, tzv. „svatý týden“
15. 5. Zpřístupnění výsledků didaktických testů společné části MZ
18. a 19. 5. Ústní maturitní zkoušky profilové části MZ + obhajoba maturitní práce S4
8. 6. Projekt „Byli bychom další na řadě“ – Památník Terezín, třídy G3, S3
upřesníme Odborná praxe žáků S3
upřesníme Cykloturistický kurz 3. ročníků (G3, S3)
23. 6. Uzavření klasifikace do 13:30 h
24. 6. Pedagogická rada k 2. pololetí od 14:15 h
28. 6. Vysvědčení k podpisu do 14:00 h
29. 6. Školní akademie
30. 6. Třídní učitelé rozdají ročníkové vysvědčení – 1. vyučovací hodina
1. 7. až 31. 8. Hlavní prázdniny
1. 9. Začátek školního vyučování 2021/2022

GDPR