Termíny – školní rok 2020/2021

1. pololetí

26. 8. Schůzka pro rodiče prvních ročníků od 16:00 h
31. 8. Třídní výkazy k podpisu (kromě 1. ročníků)
1. 9. Zahájení školního vyučování
1. – 2. 9. Písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky
3. 9. Obhajoba maturitní práce – podzimní termín 2020
6. – 11. 9. Sportovní soustředění vybraných žáků – Nymburk
7. – 11. 9. Odborná praxe žáků A4
7. – 18. 9. Odborná praxe žáků S4
25. 9. Odevzdání žádosti žáků o uvolnění z vyučování předmětu TV
28. 9. Státní svátek
20. 10. Projekt „Byli bychom další na řadě“ – Památník Terezín, třídy G3, S3
23. 10. Oznámení vybraných témat maturitní práce s obhajobou – žáci S4
27. 10. Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. vyučovací hodině)
28. 10. Státní svátek
29. a 30. 10. Podzimní prázdniny
11. 11. Projekt „Bílá hora“ – třídy A1, A2, S1, S2, S3, G1, G2, G3
12. 11. Pedagogická rada k 1. čtvrtletí od 14:15 h
Informace pro rodiče 16:00 – 18:00 h
17. 11. Státní svátek
27. 11. Den otevřených dveří 09:00 – 16:00 h
27. 11. Nejpozdější termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2021
6. – 11. 12. Sportovní soustředění vybraných žáků – Rychlebské hory
21. – 22. 12. Vánoční program (dílny, divadlo, besídka apod.)
23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny (vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021)
11. 1. Den otevřených dveří 13:00 až 17:00 h
22. 1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí do 13:30 h
25. 1. Pedagogická rada k 1. pololetí od 14:15 h
28. 1. Třídní učitelé rozdají výpisy z vysvědčení – 6. vyučovací hodina
29. 1. Pololetní prázdniny

2. pololetí

17. 2. Projektový den „Byli bychom další na řadě“ – třídy G2, A2, S2, G3, S3
22. 2. až 28. 2. Jarní prázdniny
6. 3. Maturitní ples v KC Novodvorská
bude upřesněno Lyžařský výcvikový kurz 2. ročníků (G2, A2, S2)
bude upřesněno Goalballový turnaj o pohár ředitelky školy
31. 3. Odevzdání seznamu literárních děl – 4. ročníky
31. 3. Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. vyučovací hodině)
1. 4. Velikonoční prázdniny
5. 4. Státní svátek
bude upřesněno Termíny společné části maturitní zkoušky (písemné práce)
12. 4. Jednotná přijímací zkouška – 1. termín
13. 4. Jednotná přijímací zkouška – 2. termín
15. 4. Pedagogická rada k 3. čtvrtletí od 14:15 h
Informace pro rodiče 16:00 až 18:00 h
16. 4. Písemná zkouška z účetnictví profilové části maturitní zkoušky
22. a 23. 4. Praktická zkouška A4 profilové části maturitní zkoušky
26. 4. Písemná zkouška z nepovinných předmětů profilové části MZ
28. 4. Uzavření klasifikace maturitních tříd do 13:30 h
29. 4. Pedagogická rada k maturitním třídám od 09:40 h
Vysvědčení maturitních tříd k podpisu do 16:00 h
30. 4. Třídní učitelé maturitních tříd rozdají vysvědčení 1. vyučovací hodinu
3. – 7. 5. Termíny společné části maturitní zkoušky (didaktické testy)
bude upřesněno Nejpozdější termín zpřístupnění výsledků DT společné části MZ
10. – 14. 5. Volno k přípravě na konání maturitních zkoušek („svatý týden“)
bude upřesněno Odborná praxe žáků S3
18. a 19. 5. Ústní maturitní zkoušky (společná část a profilová část) a obhajoba maturitní práce (SČ)
bude upřesněno Předání maturitního vysvědčení a protokolu o výsledcích společné části MZ
8. 6. Projekt „Byli bychom další na řadě“ – Památník Terezín, třídy G3, S3
bude upřesněno Cykloturistický kurz 3. ročníků (G3, S3)
23. 6. Uzavření klasifikace do 13:30 h
24. 6. Pedagogická rada k 2. pololetí od 14:15 h
28. 6. Vysvědčení k podpisu do 14:00 h
29. 6. Školní akademie
30. 6. Třídní učitelé rozdají ročníkové vysvědčení – 1. vyučovací hodina
1. 7. až 31. 8. Hlavní prázdniny
1. 9. Začátek školního vyučování 2021/2022

GDPR