ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

1. POLOLETÍ

1. 9.

Zahájení školního vyučování

2. 9.

Ředitelské volno pro žáky školy (opravné maturitní zkoušky podzim 2021)

5. – 10. 9.

Sportovní soustředění Nymburk pro vybrané žáky

6. – 17. 9.

Odborná praxe třídy S4

14. – 17. 9.

Adaptační kurz 1. ročníků

24. 9.

Odevzdání žádosti o uvolnění z TV

28. 9.

Státní svátek

29. 9.

Zahájení projektového roku – Terezín, třídy G3, A3, S3

6. 10.

Prezentace zařízení sociálních služeb – všechny třídy oboru SČ

26. 10

Rozjezd na podzimní prázdniny, výuka ukončena po 5. vyučovací hodině

27. a 29. 10.

Podzimní prázdniny

28. 10.

Státní svátek

4. 11.

Soutěž v psaní na klávesnici

10. 11.

Den nevidomých – projektový den

11. 11.

Pedagogická rada za 1. čtvrtletí

Informace pro rodiče od 16:00 do 18:00 hodin

17. 11.

Státní svátek

26. 11.

Den otevřených dveří od 09:00 do 16:00 hodin, žáci – náhradní program

5. – 10. 12.

Sportovní soustředění Jeseníky pro vybrané žáky

21. a 22. 12.

Školní vánoční program (válnoční dílny, vánoční dopoledne)

23. 12. – 2. 1.

Vánoční prázdniny
Vyučování začne v pondělí 3. 1. 2022

10. 1.

Den otevřených dveří od 13:30 do 17:30 hodin – výuka ukončena po 5. hodině

25. 1.

Uzavření klasifikace za 1. pololetí do 13:30 hodin

27. 1.

Pedagogická rada za 1. pololetí

31. 1.

Vydání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí 2021/2022

2. POLOLETÍ

31. 1. – 6. 2.

Lyžařský výcvikový kurz 2. ročníků

4. 2.

Pololetní prázdniny

23. 2.

Projektový den – Byli bychom další na řadě, třídy G3, A3, S3

25. 2.

Maturitní a imatrikulační ples

7. – 13. 3.

Jarní prázdniny

1. 4.
(nový termín)

Maturitní a imatrikulační ples

6. 4.

Celostátní dějepisná soutěž – vybraní žáci školy

12. a 13. 4.

Jednotné přijímací zkoušky – ředitelské volno

14. 4.

Velikonoční prázdniny

15. a 18. 4.

Státní svátek

21. 4.

Pedagogická rada za 3. čtvrtletí

Informace pro rodiče od 16:00 do 18:00 hodin

27. 4.

Uzavření klasifikace maturitních ročníků do 13:30 h

28. 4.

Pedagogická rada – maturitní ročníky

29. 4.

Výroční vysvědčení maturitních ročníků

duben – květen

Maturitní zkoušky jaro 2022 – společná a profilová část (podrobně v sekci Maturanti)

9. – 13. 5.

Odborná praxe žáků 2. ročníku SČ

30. 5. – 10. 6.

Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ

8. 6.

Ukončení projektového roku – Terezín, třídy G3, A3, S3

13. – 17. 6.

Cykloturistický kurz žáků 3. ročníků

24. 6.

Uzavření klasifikace za 2. pololetí do 13:30 hodin

27. 6.

Pedagogická rada za 2. pololetí

29. 6.

Školní akademie

30. 6.

Výroční vysvědčení za školní rok 2021/2022

1. 7. až 31. 8.

Hlavní prázdniny

1. 9.

Začátek školního vyučování 2022/2023

 

GDPR