ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

2. POLOLETÍ

2. 2.

Pololetní prázdniny

5. 2. – 11. 2

Jarní prázdniny

17. 2.

Maturitní, absolventský a imatrikulační ples v KD Ládví

bude upřesněno

Vernisáž výtvarných prací – třídy S1, G1, G2

28. 3.

Velikonoční prázdniny

29. 3. a 1. 4.

Státní svátek

29. 3.

Odevzdání maturitního seznamu literárních děl

bude upřesněno

Goalballový turnaj o pohár ředitelky školy

bude upřesněno

Dějepisná soutěž, krajské kolo, vybraní žáci

bude upřesněno

Projektový den – přírodní vědy

2. 4.

Písemná maturitní práce z českého jazyka a literatury

5. 4.

Písemná maturitní práce z cizího jazyka

12. 4.

Jednotné přijímací zkoušky – 1. termín

15. 4.

Jednotné přijímací zkoušky – 2. termín

15. 4.

Pedagogická rada za 3. čtvrtletí od 14:15 hodin
Informace pro rodiče od 16:00 do 18:00 hodin

15. 4.

Odevzdání maturitních prací s obhajobou do podatelny

bude upřesněno

Projekt SMILE for all – Lublaň

16. 4.

Písemná maturitní zkouška z účetnictví – třída A4

18. a 19. 4.

Přijímací řízení do oboru Obchodní škola – první termín

22. a 23. 4.

Praktická maturitní zkouška – třída A4

25. 4.

Uzavření klasifikace maturitních ročníků

25. 4.

Dvacet let v Evropské unii – všechny třídy krom 4. ročníků

26. 4.

Písemná maturitní zkouška z nepovinných předmětů

26. 4.

Pedagogická rada – maturitní ročníky (od 9:40 h)

29. 4.

Přijímací řízení do oboru Obchodní škola – náhradní termín

29. a 30. 4.

Jednotné přijímací zkoušky – náhradní termíny

30. 4.

Výroční vysvědčení maturitních ročníků

2. – 7. 5.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

9. – 15. 5.

Volno pro žáky k přípravě na maturitní zkoušky

16. 5.

Obhajoba maturitní práce od 13:00 h – třída S4

20. – 22. 5.

Ústní maturitní zkoušky

20. – 24. 5.

Odborná praxe žáků 2. ročníku SČ

Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ

konec května

Project Prague – třídy S3 a A3

červen

Hravá matematika – třídy A2, G2, S2

4. 6.

Exkurze Terezín – třída G3 (a žáci S4 v případě zájmu)

10. 6.

Prezentace projektu Prague in Dark Blue – třídy G3, G2, G1

10. 6.

Uzavření klasifikace za 2. pololetí O2

11. 6.

Pedagogická rada za 2. pololetí O2 (od 9:40 h)

12. 6.

Vydání vysvědčení O2

14. 6.

Praktická závěrečná zkouška O2

17. – 22. 6.

Cykloturistický kurz žáků 3. ročníků

21. 6.

Teoretická závěrečná zkouška O2

21. 6.

Uzavření klasifikace za 2. pololetí (3. ročníky před odjezdem na cykloturistický kurz)

24. 6.

Pedagogická rada za 2. pololetí od 14:15 hodin

25. 6.

Projektový den – Chcete být ekonomy svého života? – třídy G2, A2

25. až 27. 6.

Třídní výlety, exkurze, jednodenní školní akce, třídnická agenda aj.

28. 6.

Výroční vysvědčení za školní rok 2023/2024

1. 7. až 31. 8.

Hlavní prázdniny

1. 9.

Začátek školního vyučování 2024/2025

 

 

  

 

 

 

 

GDPR