ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

1. POLOLETÍ

31. 8.

Schůzka pro rodiče 1. ročníků od 15:00 do 17:00

4. 9.

Zahájení školního vyučování

4. 9.

Odevzdání maturitní práce – opravný termín

4. a 5. 9.

Didaktické testy SČ MZ – podzim 2023

4. 9.

Schůzka žáků s vedoucí vychovatelkou

4. – 8. 9.

Odborná praxe třídy A4

5. – 8. 9.

Adaptační kurz 1. ročníků

8. 9.

Písemná maturitní práce z AJ –  podzim 2023

8. 9.

Předání posudku maturitní práce – opravný termín

12. 9.

Ústní zkoušky PČ MZ a obhajoba maturitní práce – podzim 2023

10. – 15. 9.

Sportovní soustředění Nymburk, vybraní žáci

19. 9.

Exkurze Terezín – třídy G3, S4

22. 9.

Odevzdání žádosti o uvolnění z TV

22. 9.

Oznámení zvoleného tématu maturitní práce ŘŠ

28. 9.

Státní svátek

29. 9.

Určení tématu maturitní práce s obhajobou

3. 10.

Týden sociální služeb – prezentace třídy S4

9. – 11. 10.

Bílá pastelka – třídy S2, S3

10. 10.

Exkurze ČNB – třídy A3, G2

24. 10.

Projektový den – romský holocaust – třídy G3, A3, S3

26. – 27. 10.

Podzimní prázdniny

28. 10.

Státní svátek

2. 11.

Soutěž v psaní na klávesnici

13. 11.

Pedagogická rada za 1. čtvrtletí od 14:00 h
Informace pro rodiče od 16:00 do 18:00 hodin

17. 11.

Státní svátek

23. 11.

Celostátní kolo dějepisné soutěže (školní tým)

24. 11.

Exkurze – Poslanecká sněmovna – třída G1

23. – 25. 11.

Veletrh Schola Pragensis

27. 11.

Den otevřených dveří od 09:00 do 16:00 hodin

Náhradní program tříd

30. 11.

Odevzdání přihlášky k MZ do podatelny školy

4. – 8. 12.

Odborná praxe třídy S3

6. 12.

Speciálně pedagogické poradenství – setkání

10. – 15. 12.

Sportovní soustředění Jeseníky, vybraní žáci

11. – 15. 12.

Odborná praxe třídy S4

22. 12.

Školní vánoční program

23. 12. – 2. 1.

Vánoční prázdniny
Vyučování začne ve středu 3. 1. 2023

8. 1.

Den otevřených dveří od 13:30 do 17:30 hodin

10. a 11. 1

Prezentace v německém jazyce – třída G3

20. – 27. 1.

Lyžařský výcvikový kurz 2. ročníků

25. 1.

Uzavření klasifikace za 1. pololetí

29. 1.

Pedagogická rada za 1. pololetí od 14:00 hodin

31. 1.

Výpisy z vysvědčení za 1. pololetí 2023/2024

 

2. POLOLETÍ

2. 2.

Pololetní prázdniny

5. 2. – 11. 2

Jarní prázdniny

bude upřesněno

Maturitní a imatrikulační ples v KD Ládví

bude upřesněno

Vernisáž výtvarných prací – třídy S1, G1, G2

únor

Hravá matematika – třídy A3, G3, S3

28. 3.

Velikonoční prázdniny

29. 3. a 1. 4.

Státní svátek

29. 3.

Odevzdání maturitního seznamu literárních děl

bude upřesněno

Goalballový turnaj o pohár ředitelky školy

bude upřesněno

Dějepisná soutěž, krajské kolo, vybraní žáci

bude upřesněno

Projektový den – přírodní vědy

2. 4.

Písemná maturitní práce z českého jazyka a literatury

5. 4.

Písemná maturitní práce z cizího jazyka

bude upřesněno

Jednotné přijímací zkoušky – 1. termín

Jednotné přijímací zkoušky – 2. termín

15. 4.

Pedagogická rada za 3. čtvrtletí od 14:15 hodin
Informace pro rodiče od 16:00 do 18:00 hodin

15. 4.

Odevzdání maturitních prací s obhajobou do podatelny

bude upřesněno

Projekt SMILE for all – Lublaň

16. 4.

Písemná maturitní zkouška z účetnictví – třída A4

22. a 23. 4.

Praktická maturitní zkouška – třída A4

25. 4.

Uzavření klasifikace maturitních ročníků

25. 4.

Dvacet let v Evropské unii – všechny třídy krom 4. ročníků

26. 4.

Písemná maturitní zkouška z nepovinných předmětů

26. 4.

Pedagogická rada – maturitní ročníky (od 9:40 h)

30. 4.

Výroční vysvědčení maturitních ročníků

bude upřesněno

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

9. – 15. 5.

Volno pro žáky k přípravě na maturitní zkoušky

16. 5.

Obhajoba maturitní práce od 13:00 h – třída S4

20. – 22. 5.

Ústní maturitní zkoušky

20. – 24. 5.

Odborná praxe žáků 2. ročníku SČ

Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ

konec května

Project Prague – třídy S3 a A3

červen

Hravá matematika – třídy A2, G2, S2

4. 6.

Exkurze Terezín – třída G3 (a žáci S4 v případě zájmu)

10. 6.

Prezentace projektu Prague in Dark Blue – třídy G3, G2, G1

10. 6.

Uzavření klasifikace za 2. pololetí O2

11. 6.

Pedagogická rada za 2. pololetí O2 (od 9:40 h)

12. 6.

Vydání vysvědčení O2

14. 6.

Praktická závěrečná zkouška O2

17. – 22. 6.

Cykloturistický kurz žáků 3. ročníků

21. 6.

Teoretická závěrečná zkouška O2

21. 6.

Uzavření klasifikace za 2. pololetí (3. ročníky před odjezdem na cykloturistický kurz)

24. 6.

Pedagogická rada za 2. pololetí od 14:15 hodin

25. 6.

Projektový den – Chcete být ekonomy svého života? – třídy G2, A2

25. až 27. 6.

Třídní výlety, exkurze, jednodenní školní akce, třídnická agenda aj.

28. 6.

Výroční vysvědčení za školní rok 2023/2024

1. 7. až 31. 8.

Hlavní prázdniny

1. 9.

Začátek školního vyučování 2024/2025

 

 

  

 

 

 

 

GDPR