ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

1. POLOLETÍ

31. 8.

Schůzka pro rodiče 1. ročníků od 16:00 do 18:00

1. 9.

Zahájení školního vyučování

1. – 2. 9.

Didaktické testy SČ MZ – podzim 2022

5. 9.

Schůzka žáků s vedoucí vychovatelkou

5. – 9. 9.

Odborná praxe třídy A4

6. – 9. 9.

Adaptační kurz 1. ročníků

8. 9.

Písemné maturitní práce z ČJL a NJ – podzim 2022

12. 9.

Ústní zkoušky PČ MZ – podzim 2022

11. – 16. 9.

Sportovní soustředění Nymburk, vybraní žáci

12. – 16. 9.

Odborná praxe třídy S4

16. 9.

Odevzdání žádosti o uvolnění z TV

19. 9.

Project Prague – třídy A4 a S4

28. 9.

Státní svátek

5. 10.

Prezentace zařízení sociálních služeb – všechny třídy SČ

10. – 12. 10.

Bílá pastelka – třídy S2, S3

21. 10.

Oznámení zvoleného tématu maturitní práce ŘŠ

25. 10.

Rozjezd na podzimní prázdniny, odpolední výuka odpadá

26. – 27. 10.

Podzimní prázdniny

28. 10.

Státní svátek

1. 11.

Exkurze ČNB – třídy A3, A4

3. 11.

Soutěž v psaní na klávesnici

10. 11.

30 let samostatnosti ČR – projektový den

14. 11.

Informace pro rodiče od 16:00 do 18:00 hodin

17. 11.

Státní svátek

22. 11.

Exkurze Terezín – třídy A3, G3, S3

24. 11.

Celostátní kolo dějepisné soutěže (školní tým)

28. 11.

Den otevřených dveří od 09:00 do 16:00 hodin
Náhradní program tříd

1. 12.

Odevzdání přihlášky k MZ

5. – 9. 12.

Odborná praxe třídy S3

11. – 16. 12.

Sportovní soustředění Jeseníky, vybraní žáci

14. 12.

Simulované soudní jednání – třídy A3, A4, G2

prosinec

Divadelní představení v AJ – třídy A4, S4

21. a 22. 12.

Školní vánoční program

23. 12. – 2. 1.

Vánoční prázdniny
                                                 Vyučování začne v úterý 3. 1. 2023

9. 1.

Den otevřených dveří od 13:30 do 17:30 hodin

24. 1.

Uzavření klasifikace za 1. pololetí

24. 1.

Pedagogická rada za 1. pololetí

31. 1.

Výpisy z vysvědčení za 1. pololetí

  

2. POLOLETÍ

bude upřesněno

Lyžařský výcvikový kurz 2. ročníků

3. 2.

Pololetní prázdniny

6. – 10. 2.

Odborná praxe třídy S4

8. 3.

Projektový den – Byli bychom další na řadě

13. – 17. 3.

Jarní prázdniny

31. 3.

Odevzdání maturitního seznamu literárních děl

bude upřesněno

Goalballový turnaj o pohár ředitelky školy

1. 4.

Maturitní a imatrikulační ples

bude upřesněno

Dějepisná soutěž, krajské kolo, vybraní žáci

5. 4.

Písemná maturitní práce z českého jazyka a literatury

6. 4.

Velikonoční prázdniny

7. a 10. 4.

Státní svátek

11. 4.

Písemná maturitní práce z cizího jazyka

13. 4.

Jednotné přijímací zkoušky – 1. termín

14. 4.

Jednotné přijímací zkoušky – 2. termín

17. 4.

Písemná maturitní zkouška z účetnictví – třída A4

17. 4.

Informace pro rodiče od 16:00 do 18:00 hodin

18. 4.

Odevzdání maturitních prací s obhajobou do podatelny – třída S4

20. a 21. 4.

Praktická maturitní zkouška – třída A4

25. 4.

Uzavření klasifikace maturitních ročníků

26. 4.

Písemná maturitní zkouška z nepovinných předmětů

28. 4.

Výroční vysvědčení maturitních ročníků

2. – 5. 5.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

8. – 12. 5.

Volno pro žáky k přípravě na maturitní zkoušky

17. 5.

Obhajoba maturitní práce – třída S4

22. a 23. 5.

Ústní maturitní zkoušky

bude upřesněno

Odborná praxe žáků 2. ročníku SČ (1 týden)

bude upřesněno

Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ (1 týden)

6. 6.

Exkurze Terezín, třídy G3, A3, S3

19. – 23. 6.

Cykloturistický kurz žáků 3. ročníků

22. 6.

Uzavření klasifikace za 2. pololetí (3. ročníky před odjezdem na cykloturistický kurz)

26. 6.

Pedagogická rada za 2. pololetí

27. – 29. 6.

Třídní výlety, exkurze, jednodenní školní akce, třídnická agenda

29. 6.

Školní akademie

30. 6.

Výroční vysvědčení za školní rok 2022/2023

1. 7. až 31. 8.

Hlavní prázdniny

4. 9.

Začátek školního vyučování 2023/2024

 

 

 

GDPR