ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

1. POLOLETÍ

31. 8.

Schůzka pro rodiče 1. ročníků od 16:00 do 18:00

1. 9.

Zahájení školního vyučování

1. – 2. 9.

Didaktické testy SČ MZ – podzim 2022

5. 9.

Schůzka žáků s vedoucí vychovatelkou

5. – 9. 9.

Odborná praxe třídy A4

6. – 9. 9.

Adaptační kurz 1. ročníků

8. 9.

Písemné maturitní práce z ČJL a NJ – podzim 2022

12. 9.

Ústní zkoušky PČ MZ – podzim 2022

11. – 16. 9.

Sportovní soustředění Nymburk, vybraní žáci

12. – 16. 9.

Odborná praxe třídy S4

16. 9.

Odevzdání žádosti o uvolnění z TV

19. 9.

Project Prague – třídy A4 a S4

28. 9.

Státní svátek

5. 10.

Prezentace zařízení sociálních služeb – všechny třídy SČ

10. – 12. 10.

Bílá pastelka – třídy S2, S3

21. 10.

Oznámení zvoleného tématu maturitní práce ŘŠ

25. 10.

Rozjezd na podzimní prázdniny, odpolední výuka odpadá

26. – 27. 10.

Podzimní prázdniny

28. 10.

Státní svátek

1. 11.

Exkurze ČNB – třídy A3, A4

3. 11.

Soutěž v psaní na klávesnici

10. 11.

30 let samostatnosti ČR – projektový den

14. 11.

Informace pro rodiče od 16:00 do 18:00 hodin

17. 11.

Státní svátek

22. 11.

Exkurze Terezín – třídy A3, G3, S3

24. 11.

Celostátní kolo dějepisné soutěže (školní tým)

28. 11.

Den otevřených dveří od 09:00 do 16:00 hodin
Náhradní program tříd

30. 11.

Simulované soudní jednání – třídy A3, G2

1. 12.

Odevzdání přihlášky k MZ

5. – 9. 12.

Odborná praxe třídy S3

11. – 16. 12.

Sportovní soustředění Jeseníky, vybraní žáci

12. 12.

Vánoční vystoupení dramatického souboru školy od 8:00 do 9:40 h

22. 12.

Školní vánoční program od 8:00 do 11:30 h

23. 12. – 2. 1.

Vánoční prázdniny
Vyučování začne v úterý 3. 1. 2023

9. 1.

Den otevřených dveří od 13:30 do 17:30 hodin

21. – 28. 1.

Lyžařský výcvikový kurz 2. ročníků

24. 1.

Uzavření klasifikace za 1. pololetí

24. 1.

Pedagogická rada za 1. pololetí

31. 1.

Výpisy z vysvědčení za 1. pololetí

  

2. POLOLETÍ

3. 2.

Pololetní prázdniny

13. – 17. 2.

Odborná praxe třídy S4

8. 3.

Projektový den – Byli bychom další na řadě

13. – 17. 3.

Jarní prázdniny

31. 3.

Odevzdání maturitního seznamu literárních děl

31. 3.

Projektový den – přírodní vědy

bude upřesněno

Goalballový turnaj o pohár ředitelky školy

1. 4.

Maturitní a imatrikulační ples

bude upřesněno

Dějepisná soutěž, krajské kolo, vybraní žáci

5. 4.

Písemná maturitní práce z českého jazyka a literatury

6. 4.

Velikonoční prázdniny

7. a 10. 4.

Státní svátek

11. 4.

Písemná maturitní práce z cizího jazyka

13. 4.

Jednotné přijímací zkoušky – 1. termín

14. 4.

Jednotné přijímací zkoušky – 2. termín

17. 4.

Písemná maturitní zkouška z účetnictví – třída A4

17. 4.

Informace pro rodiče od 16:00 do 18:00 hodin

18. 4.

Odevzdání maturitních prací s obhajobou do podatelny – třída S4

20. a 21. 4.

Praktická maturitní zkouška – třída A4

25. 4.

Uzavření klasifikace maturitních ročníků

26. 4.

Písemná maturitní zkouška z nepovinných předmětů

28. 4.

Výroční vysvědčení maturitních ročníků

2. – 5. 5.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

8. – 12. 5.

Volno pro žáky k přípravě na maturitní zkoušky

17. 5.

Obhajoba maturitní práce – třída S4

22. a 23. 5.

Ústní maturitní zkoušky

22. – 26. 5.

Odborná praxe žáků 2. ročníku SČ

22. – 26. 5.

Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ

6. 6.

Exkurze Terezín, třídy G3, A3, S3

19. – 23. 6.

Cykloturistický kurz žáků 3. ročníků

22. 6.

Uzavření klasifikace za 2. pololetí (3. ročníky před odjezdem na cykloturistický kurz)

26. 6.

Pedagogická rada za 2. pololetí

27. – 29. 6.

Třídní výlety, exkurze, jednodenní školní akce, třídnická agenda

29. 6.

Školní akademie

30. 6.

Výroční vysvědčení za školní rok 2022/2023

1. 7. až 31. 8.

Hlavní prázdniny

4. 9.

Začátek školního vyučování 2023/2024

 

 

 

GDPR