Termíny – školní rok 2020/2021 – aktuální

2. pololetí

24. – 25. 5. Didaktické testy společné části MZ
31. 5. – 4. 6. Volno k přípravě na ústní maturitní zkoušky, tzv. „svatý týden“
7. 6. Zpřístupnění výsledků didaktických testů společné části MZ
7. a 8. 6. Ústní maturitní zkoušky profilové části MZ + obhajoba maturitní práce S4
16. 6.
Projekt „Byli bychom další na řadě“ – Památník Terezín, třídy G3, S3
17. 6.
Krajské kolo Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR
23. 6. Uzavření klasifikace za 2. pololetí
24. 6. Pedagogická rada k 2. pololetí
29. 6. Školní akademie
30. 6. Vysvědčení za školní rok 2020/2021
1. 7. až 31. 8. Hlavní prázdniny
1. 9. Začátek školního vyučování 2021/2022

GDPR