Termíny – školní rok 2020/2021 – aktualizace

2. pololetí

10. 2. Projektový den „Byli bychom další na řadě“ – třídy G2, A2, S2, G3, S3
22. 2. až 28. 2. Jarní prázdniny
25. 3.
Projekt „Představuji vám místo, kde žiji“ – G2, G3, A2
1. 4. Velikonoční prázdniny
5. 4. Státní svátek
zrušeno
Jednotná přijímací zkouška – 1. termín
zrušeno
Jednotná přijímací zkouška – 2. termín
15. 4. Pedagogická rada k 3. čtvrtletí od 14:15 h
Informace pro rodiče 16:00 až 18:00 h
19. 4. Písemná zkouška z účetnictví – dílčí zkouška profilové části MZ
26. a 27. 4. Praktická zkouška A4 – dílčí zkouška profilové části MZ
30. 4. Odevzdání seznamu literárních děl k nepovinné ústní maturitní zkoušce z ČJL
30. 4. Odevzdání maturitní práce s obhajobou
18. 5. Uzavření klasifikace maturitních tříd do 14:00 h
19. 5. Pedagogická rada k maturitním třídám od 09:40 h
Vysvědčení maturitních tříd k podpisu do 16:00 h
21. 5. Třídní učitelé maturitních tříd rozdají vysvědčení 1. vyučovací hodinu
22. 5.
Maturitní ples v KC Novodvorská
24. – 25. 5. Didaktické testy společné části MZ
31. 5. – 4. 6. Volno k přípravě na ústní maturitní zkoušky, tzv. „svatý týden“
7. 6. Zpřístupnění výsledků didaktických testů společné části MZ
7. a 8. 6. Ústní maturitní zkoušky profilové části MZ + obhajoba maturitní práce S4
upřesníme
Projekt „Byli bychom další na řadě“ – Památník Terezín, třídy G3, S3
upřesníme Odborná praxe žáků S3
23. 6. Uzavření klasifikace do 13:30 h
24. 6. Pedagogická rada k 2. pololetí od 14:15 h
28. 6. Vysvědčení k podpisu do 14:00 h
29. 6. Školní akademie
30. 6. Třídní učitelé rozdají ročníkové vysvědčení – 1. vyučovací hodina
1. 7. až 31. 8. Hlavní prázdniny
1. 9. Začátek školního vyučování 2021/2022

GDPR