Vyjadřujeme co nejsrdečněji vděčnost následujícím sponzorům, kteří věnovali finanční prostředky pro krytí některých potřeb našich studentů

Březen 2021 Pan Ing. Vlastimil Pecho

Peněžitý dar ve výši Kč 1.500,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Březen 2021   PhDr. Ivan Antov, CSc.

Poděkování za peněžitý dar ve výši 10.000,- korun pro potřeby žáků školy a pro potřeby realizace projektů školy

Únor 2021   NF Kaufland

Poděkování za peněžitý dar ve výši 85.000,-korun na nákup lednic ke zlepšení vybavenosti internátu školy (lednice) a rozšíření prostoru pro nácvik sebeobsluhy

Únor 2021   NF Kaufland

Poděkování za peněžitý dar ve výši 94.087,- korun na dokončení revitalizace cvičné kuchyně pro výuku odborných předmětů a nácvik sebeobsluhy u žáků se zrakovým postižením

Červen 2020   NF Kaufland

Poděkování za věcný dar – nábytek k zlepšení vybavenosti internátu školy (psací stoly a boxy pro uložení pomůcek, skříně).

Duben 2020   Nadační fond Leontýnka

Nadační příspěvek ve výši Kč 18.000,- na notebook pro žáka se zrakovým postižením.

Únor 2020   Nadační fond Českého rozhlasu – Sbírka Světluška .

Peněžitý dar ve výši 100.000,– Kč na revitalizaci cvičné kuchyně pro výuku odborných předmětů a nácvik sebeobsluhy žáků se zrakovým postižením.

Červen 2018   Nadační fond Cesta ke vzdělání

Peněžitý dar ve výši Kč 10.000,- na realizaci Na tandemech v pohodě

Květen 2018 Pan Ing. Vlastimil Pecho

Peněžitý dar ve výši Kč 1.500,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Duben 2018 Pan Ivo Rek

Peněžitý dar ve výši Kč 10.000,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Prosinec 2017 Paní Mgr. Ing. Alena Nekolová

Peněžitý dar ve výši Kč 10.000,- na realizaci společného projektu s Centrem IRIS, na němž budou participovat žáci školy a slovinští žáci

Prosinec 2017   Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši Kč 30.000,- na pokrytí nákladů žáků školy účastnících se lyžařského výcvikového kurzu 2018, který pořádá škola

Listopad 2017 Pan Ing. Vlastimil Pecho

Peněžitý dar ve výši Kč 1.500,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Srpen 2017   Řízení letového provozu České republiky, s. p.

Peněžitý dar ve výši Kč 70.000,- na zakoupení kamerové lupy ClearView C HD

Srpen 2017   Nadační fond Leontýnka

Nadační příspěvek ve výši Kč 14.000,- na realizaci projektu Brána angličtiny otevřená – The Door of English Unlocked

Květen 2017   Nadační fond Cesta ke vzdělání

Peněžitý dar ve výši Kč 14.000,- na realizaci projektu Brána angličtiny otevřená – The Door of English Unlocked

Prosinec 2016   Veskom, spol. s r. o. (výtěžek z koncertu skupiny FKK)

Peněžitý dar ve výši Kč 13.000,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Listopad 2016    Nadační fond Mathilda Nadační příspěvek ve výši Kč 60.000,- na nákup pomůcek – modelů pro potřeby výuky
Září 2016 Pan Ing. Vlastimil Pecho

Peněžitý dar veš výši Kč 1.500,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Září 2016   Nadace Leontinka

Nadační příspěvek ve výši Kč 6.500,- na částečnou úhradu projektu školy Mezinárodní sportovní hry pro zrakově postiženou mládež Praha 2016

Září 2016   Nadace Leontinka

Nadační příspěvek ve výši Kč 3.682,- na realizaci projektu Projektový týden v Praze (bilaterální projekt s partnerskou školou v Lublani – setkání žáků)

Červen 2016   Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši Kč 29.310,- na projekt školy Mezinárodní sportovní hry pro zrakově postiženou mládež Praha 2016

Květen 2016   Nadační fond Cesta ke vzdělání

Peněžitý dar ve výši Kč 10.000,- na realizaci projektu Projektový týden v Praze (bilaterální projekt s partnerskou školou v Lublani – setkání žáků)

Květen 2015   Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši Kč 20.000,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy ve prospěch žáků školy.

Duben 2015   Nadační fond Cesta ke vzdělání

Peněžitý dar ve výši Kč 7.000,- na realizaci projektu Janua linguarum reserata.

Duben 2015   Nadační fond Cesta ke vzdělání

Peněžitý dar ve výši Kč 20.000,- na realizaci projektu Projektový týden ve Slovinsku.

Duben 2015   Pracovníci Accenture Services, s. r. o.

Peněžitý dar ve výši Kč 6.250,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy ve prospěch žáků školy.

Červen 2014   Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši Kč 16.000,- na nákup názorné učební pomůcky/pomůcek (modelu/ů) pro výuku biologie

Červen 2014   Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši Kč 10.000,- pro potřeby výtvarné dílny školy a na realizaci projektů školy ve prospěch žáků školy.

Květen 2014   Pracovníci Accenture Services, s. r. o.

Peněžitý dar ve výši Kč 5.775,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy.

Únor 2014   Nadace Leontinka

10 kusů reflexních bezpečnostních vest pro nevidomé a průvodce v hodnotě Kč 3.000,-

Červen 2013   Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši Kč 43.320,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Duben 2013 Pan Ivo Rek

Peněžitý dar veš výši Kč 2.000,- pro potřeby sportovních akcí pořádaných či spolupořádaných školou

Listopad 2012 Paní Šárka Peštová a pan Robert Dlabal

Model Funkce lidského těla v hodnotě Kč 19.586,-

Září 2012 Dárce si nepřál zveřejnit své jméno

Peněžitý dar ve výši Kč 4.000,- pro potřeby goalballu

Červen 2012   Nadační fond Českého rozhlasu

Věcný dar 2 westernové kytary v hodnotě Kč 10.000,-

GDPR