Vyjadřujeme co nejsrdečněji vděčnost následujícím sponzorům, kteří věnovali finanční prostředky pro krytí některých potřeb našich studentů

Duben 2023 Pan Ing. Vlastimil Pecho

Poděkování za peněžitý dar ve výši 1.500 Kč pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Březen 2021 Logo Leontýnka Nadace Leontinka

Věcný dar počítače Umax VisionBook pro žáka se zrakovým postižením

Březen 2021 Logo Leontýnka Ing. Aneta Pondělíčková ve spolupráci s Nadací Leontinka

Věcný dar – kamerovou lupu Clear View C 24 HD s hlasovým výstupem pro potřeby žáků se zrakovým postižením darovala Ing. Aneta Pondělíčková, dcera zesnulého univ. profesora Iva Pondělíčka, kterému perfektně sloužila do poslední chvíle.

Březen 2021 Pan Ing. Vlastimil Pecho

Poděkování za peněžitý dar ve výši 1.500 Kč pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Březen 2021   PhDr. Ivan Antov, CSc.

Poděkování za peněžitý dar ve výši 10.000 Kč pro potřeby žáků školy a pro potřeby realizace projektů školy

Únor 2021   Fond Kaufland

Poděkování za peněžitý dar ve výši 85.000 Kč na nákup lednic ke zlepšení vybavenosti internátu školy (lednice) a rozšíření prostoru pro nácvik sebeobsluhy

Únor 2021   Fond Kaufland

Poděkování za peněžitý dar ve výši 94.087 Kč na dokončení revitalizace cvičné kuchyně pro výuku odborných předmětů a nácvik sebeobsluhy u žáků se zrakovým postižením

Červen 2020   Fond Kaufland

Poděkování za věcný dar – nábytek k zlepšení vybavenosti internátu školy (psací stoly a boxy pro uložení pomůcek, skříně)

Duben 2020  Logo Leontýnka Nadace Leontinka

Nadační příspěvek ve výši 18.000 Kč na notebook pro žáka se zrakovým postižením

Únor 2020   Nadační fond Českého rozhlasu – Sbírka Světluška

Peněžitý dar ve výši 100.000 Kč na revitalizaci cvičné kuchyně pro výuku odborných předmětů a nácvik sebeobsluhy žáků se zrakovým postižením.

Červen 2018   Nadační fond Cesta ke vzdělání

Peněžitý dar ve výši 10.000 Kč na realizaci Na tandemech v pohodě

Květen 2018 Pan Ing. Vlastimil Pecho

Peněžitý dar ve výši 1.500 Kč pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Duben 2018 Pan Ivo Rek

Peněžitý dar ve výši 10.000 Kč pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Prosinec 2017 Paní Mgr. Ing. Alena Nekolová

Peněžitý dar ve výši 10.000 Kč na realizaci společného projektu s Centrem IRIS, na němž budou participovat žáci školy a slovinští žáci

Prosinec 2017   Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši 30.000 Kč na pokrytí nákladů žáků školy účastnících se lyžařského výcvikového kurzu 2018, který pořádá škola

Listopad 2017 Pan Ing. Vlastimil Pecho

Peněžitý dar ve výši Kč 1.500,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Srpen 2017   Řízení letového provozu České republiky, s. p.

Peněžitý dar ve výši 70.000 Kč na zakoupení kamerové lupy ClearView C HD

Srpen 2017   Nadace Leontinka

Nadační příspěvek ve výši 14.000 Kč na realizaci projektu Brána angličtiny otevřená – The Door of English Unlocked

Květen 2017   Nadační fond Cesta ke vzdělání

Peněžitý dar ve výši 14.000 Kč na realizaci projektu Brána angličtiny otevřená – The Door of English Unlocked

Prosinec 2016   Veskom, spol. s r. o. (výtěžek z koncertu skupiny FKK)

Peněžitý dar ve výši 13.000 Kč pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Listopad 2016   Nadační fond Mathilda

Nadační příspěvek ve výši 60.000 Kč na nákup pomůcek – modelů pro potřeby výuky

Září 2016 Pan Ing. Vlastimil Pecho

Peněžitý dar veš výši 1.500 Kč pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Září 2016   Nadace Leontinka

Nadační příspěvek ve výši 6.500 Kč na částečnou úhradu projektu školy Mezinárodní sportovní hry pro zrakově postiženou mládež Praha 2016

Září 2016   Nadace Leontinka

Nadační příspěvek ve výši 3.682 Kč na realizaci projektu Projektový týden v Praze (bilaterální projekt s partnerskou školou v Lublani – setkání žáků)

Červen 2016   Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši 29.310 Kč na projekt školy Mezinárodní sportovní hry pro zrakově postiženou mládež Praha 2016

Květen 2016   Nadační fond Cesta ke vzdělání

Peněžitý dar ve výši 10.000 Kč na realizaci projektu Projektový týden v Praze (bilaterální projekt s partnerskou školou v Lublani – setkání žáků)

Květen 2015   Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši 20.000 Kč pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy ve prospěch žáků školy

Duben 2015   Nadační fond Cesta ke vzdělání

Peněžitý dar ve výši 7.000 Kč na realizaci projektu Janua linguarum reserata

Duben 2015   Nadační fond Cesta ke vzdělání

Peněžitý dar ve výši 20.000 Kč na realizaci projektu Projektový týden ve Slovinsku

Duben 2015   Pracovníci Accenture Services, s. r. o.

Peněžitý dar ve výši 6.250 Kč pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy ve prospěch žáků školy

Červen 2014   Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši 16.000 Kč na nákup názorné učební pomůcky/pomůcek (modelu/ů) pro výuku biologie

Červen 2014   Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši 10.000 Kč pro potřeby výtvarné dílny školy a na realizaci projektů školy ve prospěch žáků školy

Květen 2014   Pracovníci Accenture Services, s. r. o.

Peněžitý dar ve výši 5.775 Kč pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Únor 2014   Nadace Leontinka

10 kusů reflexních bezpečnostních vest pro nevidomé a průvodce v hodnotě 3.000 Kč

Červen 2013   Lions Club Praha První

Peněžitý dar ve výši 43.320 Kč pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy

Duben 2013 Pan Ivo Rek

Peněžitý dar ve výši 2.000 Kč pro potřeby sportovních akcí pořádaných či spolupořádaných školou

Listopad 2012 Paní Šárka Peštová a pan Robert Dlabal

Model Funkce lidského těla v hodnotě 19.586 Kč

Září 2012 Dárce si nepřál zveřejnit své jméno

Peněžitý dar ve výši 4.000 Kč pro potřeby goalballu

Červen 2012   Nadační fond Českého rozhlasu

Věcný dar 2 westernové kytary v hodnotě 10.000 Kč

GDPR