Přihláška k maturitní zkoušce

Přihlášku k podzimnímu termínu maturitních zkoušek v roce 2024 je třeba odevzdat do podatelny školy nebo zaslat poštou na adresu školy nejpozději do 25. 6. 2024.

Náležitosti přihlášky:

1. přihláška k maturitní zkoušce musí být vyplněna v předepsaném formuláři:

  • v přihlášce je třeba správně vyplnit údaje na přední straně přihlášky (tj. identifikační údaje školy, správný a platný email žáka, nacionále, zvolené předměty společné a profilové části – povinné i nepovinné zkoušky aj.
  • na zadní straně přihlášky je třeba vyplnit doplňující informace vycházející z platného doporučení SPC k uzpůsobení podmínek pro vykonání maturitní zkoušky
  • nezapomeňte na datum vyplnění a vlastnoruční podpis uchazeče 

2. doporučení školského poradenského zařízení popisující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy při konání maturitní zkoušky vydává speciálně pedagogické centrum

Přihláška je k dispozici na adrese:
https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/PRIHLASKA/Prihlaska_k_MZ.pdf
Pro úpravu je třeba stáhnout a otevřít např. Adobe Acrobat Reader.

Aktuální informace o podobě a průběhu státní maturitní zkoušky v roce 2024 lze průběžně sledovat zde: https://maturita.cermat.cz/

GDPR