Přihláška k maturitní zkoušce

Náležitosti přihlášky k maturitní zkoušce:

  1. přihláška k maturitní zkoušce bude vyplněna v předepsaném formuláři (https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/PRIHLASKA/Prihlaska_k_MZ_2021_editovatelna.pdf – pro úpravu je třeba stáhnout a otevřít např. Adobe Acrobat Reader) s následujícími informacemi:
  • řádně vyplněné údaje na přední straně přihlášky (tj. identifikační údaje školy, správný a platný email žáka, nacionále, zvolené předměty společné i profilové části apod.)
  • na zadní straně přihlášky vyplněné doplňující informace s ohledem na doporučení SPC
  • datum a podpis uchazeče 
  1. doporučení školského poradenského zařízení popisující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy při konání maturitní zkoušky vydává speciálně pedagogické centrum

Přihlášku je třeba odevzdat nebo zaslat do školy ve stanoveném termínu, tj. do 27. 11. 2020.

 
Aktuální informace o podobě a průběhu státní maturitní zkoušky 2020/2021 lze průběžně sledovat zde: https://maturita.cermat.cz/

GDPR