Projekt SMILE too

Projekt SMILE too (Social Skills Make Inclusive Life Easier too)

 • Mezinárodní projekt partnerství škol v rámci programu Erasmus+. 
 • Projekt je zaměřen na rozvoj sociálních dovedností dětí a mládeže s těžkým zrakovým postižením integrovaných do běžných základních a středních škol. Výstupem projektu budou materiály a výukové programy pro učitele a rodiče těchto dětí, které dětem mohou pomoci osvojit si sociální dovednosti a tak se lépe zapojit do běžného života v intaktní společnosti.

Partneři

 • Centre IRIS, Ljubljana, Slovinsko – koordinátor
 • Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižení, Praha, Česká republika
 • Jordanstown School, Belfast, Severní Irsko (VB)
 • Lega del Filo d’Oro Onlus, Osimo, Itálie
 • Royal Blind School, Edinburgh, Skotsko (VB)
 • Royal Dutch Visio, Huizen, Nizozemsko

 

Výstupy projektu (O)

 • Tools for observation including research and literature on the current state of the development of social skills in children with visual impairment
 • SMILE Training programme for teachers and other professionals in inclusive education settings
 • SMILE Training programme for parents of children and young people with visual impairment

 

Mezinárodní projektové schůzky (M): 4

 • Ljubljana – říjen 2019
 • Belfast – květen 2020
 • Praha – říjen 2021
 • Osimo – květen 2022
 • Během aktivit C1 a C2 (viz dále)

 

Vzdělávací aktivity (C): 2

 • Royal Dutch Visio (říjen 2020)
 • Royal Blind School (březen 2021)

GDPR