Projekt TAČR

O projektu

Naše škola se aktivně podílí v rovině aplikační garance na řešení projektu Redukce informačního deficitu a rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky. Projekt je řešen Univerzitou Palackého v Olomouci ve spolupráci Pedagogické a Přírodovědecké fakulty, kdy participují také kolegové z Cyrilometodějské fakulty a další kolegové z jiných organizací, s ohledem na jejich profesní zaměření. Jsme rádi, že při práci na tomto tříletém projektu můžeme rovněž prohloubit spolupráci se ZŠ pro žáky s poruchami zraku, která je rovněž aplikačním garantem projektu.

Tento projekt nabízí příležitost našim žákům aktivně se podílet na nových technologiích v pojetí haptických map, poznávat nové možnosti v jejich používání v běžném životě.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím využití multisenzoriálního působení redukovat informační deficit zapříčiněný ztrátou či omezením zrakové percepce u osob se zrakovým postižením a současně rozvíjet jejich prostorovou představivost. Cíle bude dosaženo prostřednictvím návrhu, tvorby a praktické implementace 3D audio-taktilních modelů historických a církevních památek, kdy tyto modely budou využity při práci s našimi žáky (a také s žáky ZŠ pro žáky s poruchami zraku) a současně budou k dispozici provozovatelům vybraných památek pro širokou veřejnost. Prostřednictvím tohoto projektu se žáci i vyučující dostanou k nejnovějším poznatkům z oblasti 3D modelování a kartografie a se moci podílet na tvorbě 3D modelů s využitím technologie TouchIt3D.

https://www.goapraha.cz/wp-content/uploads/2020/09/tacr.png

 

Chcete se dozvědět víc o vývoji hmatových map, kterého se nyní účastníme? Podívejte se zde: http://hmatovemapy.upol.cz/service/vystupy/

GDPR