Projekt TAČR

Od července 2020 se naše škola podílí na řešení
projektu TAČR Redukce informačního deficitu
a rozvoj představivosti osob se zrakovým
postižením
prostřednictvím 3D modelů
s auditivními prvky. Na projektu se podílí společně
se ZŠ pro žáky se zrakovým postižením nám. Míru.
Projekt je řešen Univerzitou Palackého (pedagogická
a přírodovědecká fakulta) a naši žáci se aktivně účastní vzniku zvukových hmatových
map.

GDPR