PROJEKTOVÝ DEN KE DNI NEVIDOMÝCH

Třídy S1, S2 a S3 se 10. listopadu 2021 zúčastnily projektového dne – Den nevidomých. Téma bylo zvoleno záměrně, protože si připomínáme výročí významných osobností, které se zapsaly do dějin péče o zrakově postižené. V roce 2022 si připomeneme 200 let od úmrtí Valentina Haüye, který založil v Paříži první ústav a školu pro slepé na světě a 170 let od úmrtí Louise Brailla, autora slepeckého bodového písma, které nebylo dodnes překonáno.

Projektový den byl zahájen přednáškou o historii ústavů pro nevidomé v Evropě a v českých zemích. Pozornost byla zaměřena především na dějiny hradčanského, Klarova, Brněnského a Deylova ústavu. Ve druhé přednášce se žáci dozvěděli o vývoji a různých systémech písma pro zrakově postižené. Upřednostnění bodového písma, které bylo pro nevidomé nejvhodnější, nebylo vůbec jednoduché a nejprve se po dobu tří set let užívala souběžně reliéfní latinka a speciální písma. Nakonec se prosadil názor, že písmo pro nevidomé se může lišit od běžného. Žáci měli možnost prohlédnout si jednotlivá písma, protože Slepecké muzeum v Brně nám zapůjčilo unikátní publikaci s těmito ukázkami. Mohli si tak prohlédnout např. písmo Valentina Haüye, dále pak písmo Kleinovo, Gallovo, Moonovo, Baufordovo, až po písmo Barbiera, odkud už byl jen krůček ke geniálnímu bodovému systému Louise Brailla.

Poslední přednáška byla věnována kombinovanému postižení hluchoslepota. I zde zazněla významná jména, např. Hieronymus Lorm, hluchoslepý básník, novinář a filozof židovského původu, od jehož narození uplynulo v roce 2021 200 let a v roce 2022 si připomeneme 120 let od jeho úmrtí. Nejznámější postavou v dosavadních dějinách péče o hluchoslepé je hluchoslepá americká spisovatelka Helena Kellerová, která díky své znamenité vychovatelce Anně Sullivanové, dosáhla vysokoškolského vzdělání na Harvardské univerzitě, kde dosáhla ve svých 24 letech doktorát. Tato přednáška byla zakončena audio ukázkou z její knihy Příběh mého života. V této souvislosti si žáci uvědomili rozdíl hole, kterou užívají nevidomí a hluchoslepí.

V další části projektového dne jsme přivítali, byť jen online, prezidenta SONSU, Mgr. Luboše Zajíce, který žáky seznámil s činností organizace pro zrakově postižené. Jeho vstup do projektu se setkal s příznivým ohlasem. Projektový den zpestřila také návštěva paní ing. Hany Jasenovcové z organizace Mathilda. Paní Jasenovcová mezi žáky přišla i se čtyřnohým pomocníkem, aby nás seznámila s výcvikem vodicích psů. Na závěr žáci zhlédli část dokumentu o tomto výcviku.

V průběhu dne měli žáci svá vystoupení. Týkala se např. knihoven pro zrakově postižené, vydávání časopisů, neviditelné výstavy, sportovních úspěchů zrakově postižených a dalších zajímavostí – pomoc nevidomým a omyly o nevidomých, zazněly i vtipy o nevidomých. V průběhu celého projektového dne probíhal test o problematice zrakově postižených.

Q:\GOA\Projekty\Den nevidomých\Fotografie z projektu\Fotografie ze Dne nevidoých\14. Den nevidomých.jpg

Q:\GOA\Projekty\Den nevidomých\Fotografie z projektu\Fotografie ze Dne nevidoých\7. Den nevidomých.jpg

GDPR