On-line projektový den – Byli bychom další na řadě

10. února 2021 – třídy G3, S3, A2, G2, S2

Středeční projektový den byl uveden autentickým citátem z knihy Město za mřížemi:

„Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli Židé jen zemřít.“

IMG_20210210_080246621 (Karel Lagus, Josef Polák: Město za mřížemi)

Citát, který předznamenal osud Židů za druhé světové války, byl východiskem pro poutavé dopoledne naplněné autentickými vzpomínkami, videy, svědectvími pamětníků, ukázkami z filmů a dalšími zajímavými informacemi. V první části on-line setkání jsme prošli celé meziválečné období, podívali jsme se na jednotlivé modely židovských komunit v Evropě a přiblížili jsme si postavení Židů u nás, v době tzv. první republiky a za protektorátu. Tématem druhé části byl nástup Hitlera k moci a postupné šíření antisemitismu, posléze jsme si ukázali, jak vypadalo židovské ghetto a život v něm, jak bylo prezentováno veřejnosti a jaký život tam ve skutečnosti byl. Celý program byl proložen dílčími výstupy studentů, kteří dramatizovali části z tematických uměleckých děl, jež odkrývají nelidské zločiny druhé světové války, a to například dramatizací z Lustigova románu „Zloděj kufrů“ nebo fiktivního rozhovoru Helgy Weissové s mrtvou přítelkyní Sárou. Studenti on-line prostředí oživili i několika krásnými židovskými anekdotami.

Zajímavou součástí projektového setkání byla také prezentace slavných židovských podniků, které mají dlouholetou tradici v našich zemích, např. Becherovka nebo Solo Sušice. Na konci odpoledního programu jsme zhlédli dobový film o Německu, jehož autorem je Julien Bryan.

GDPR